Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

L’objectiu d’aquest programa de Voluntariat UV, promogut per la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, és  vincular l’estudiantat a les accions de sensibilització, prevenció i actuació davant la violència masclista a través dels espais violeta. 

Les persones voluntàries participaran en accions que permeten visibilitzar les situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe i per comportaments sexistes, que es pateixen en el si de la comunitat universitària en les relacions entre PAS, PDI o l’estudiantat, difondre els espais violeta, detectar necessitats d’atenció i acompanyar les persones que  sol·liciten ser ateses a la Unitat d’Igualtat. 

El Sedi (Servei d’Informació i Dinamització) dona suport a aquesta iniciativa de Voluntariat UV i organitza la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat en la seua proposta de participació.

Una vegada finalitzada la formació, es pot sol·licitar la incorporació en aquest voluntariat. La unitat responsable del Voluntariat UV en prevenció i intervenció en violència masclista admetrà les sol·licituds de participació en funció de les places disponibles i de l’adequació del perfil de la persona sol·licitant a les característiques de la proposta.
 


Curs 2022-2023

 

A) FORMACIÓ


Dates: del 4 de novembre al 26 de novembre de 2022. Consulteu el calendari ací [PDF].


Modalitat:  presencial, de 25 h de durada.


Places: 60. 


Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (5 hores). 
 1. Per què el voluntariat? Dades, realitats i dinamismes socials que generen l’oportunitat i la conveniència de l’acció voluntària. Estratègies de comprensió de l’entorn i d’identificació d’opcions d’actuació.
 2. Què és el voluntariat? Què és i què no és voluntariat. Principals riscos en la definició i pràctica de l’acció voluntària. Eines i estratègies per a una acció voluntària centrada en la promoció.
 3. Ser voluntari, ser voluntària. Processos personals i col·lectius que permeten passar del coneixement d’una realitat a la implicació i a la corresponsabilitat en la seua transformació.

 

 • Bloc específic (20 hores):
 1. Conceptes fonamentals del feminisme. Teoria, història i moviments.
 2. Taller vivencial: els bons tractes.
 3. Les violències masclistes i de gènere (1). Panorama actual. Models explicatius.
 4. Les violències masclistes i de gènere (2). Nous formats per a la violència de sempre.
 5. Eines de prevenció a la Universitat de València. Què farem en el voluntariat des dels Espais violeta?


Professorat

 • Gabriela Moriana Mateo, directora de l’Institut Universitari d’Estudis de les Dones i professora contractada doctora del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.
 • Isabel Núñez Ruiz, tècnica psicòloga de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, coordinadora de l’Espai Violeta de la Unitat d’Igualtat i experta en abordatge de la violència masclista.

 

B) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT UV EN PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA MASCLISTA

Les persones que hagen completat la formació amb la qualificació d’apte/a rebran a partir del 2 de desembre de 2022 un correu electrònic que els donarà l’opció de sol·licitar participar en la proposta: 

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir el reconeixement de 2 crèdits ECTS, sempre que es verifique la dedicació prevista.

 

 

VULL INSCRIURE’M EN VOLUNTARIAT UV!