Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Des de la Unitat d’Igualtat es treballa la prevenció i l’actuació davant la violència masclista a través de l’Espai Violeta, on s’atenen les denúncies dels casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i per comportaments sexistes, que es pateixen al si de la comunitat universitària en les relacions entre PAS, PDI o l’estudiantat. També s’atenen les víctimes de violència de gènere, oferint-les suport psicològic, assessorament jurídic, ajudant amb tràmits i mediacions acadèmiques i activant el protocol de seguretat quan cal. 

La participació en aquest voluntariat implica 25 h de formació i el compromís de participació en el Voluntariat UV en prevenció i intervenció en violència masclista amb una dedicació de 50 h al llarg del curs 2021-2022.

El Sedi (Servei d’Informació i Dinamització) dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i organitza també la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat a les propostes de participació.

 

A) FORMACIÓ

Dates: del 22 d’octubre al 13 de novembre. Consulteu ací l'horari de les sessions.

Modalitat: presencial, de 25 h de duració. ​

Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (5 hores): 
 1. L'acció voluntària com a pràctica de la participació.      
 2. Desigualtat i exclusió: alternatives per a la globalització dels Drets Humans i la justícia social.    
 3. Desenvolupament humà centrat en les persones. Voluntariat, compromís social i transformació.
 • Bloc específic (20 hores):
 1. Igualtat i feminisme: introducció i conceptes bàsics.
 2. La violència masclista.
 3. Espai violeta: funcionament i participació del voluntariat.

Professorat

 • Gabriela Moriana Mateo, directora de l’Institut Universitari d’Estudis de les Dones i professora contractada doctora del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.
 •  Isabel Núñez Ruiz, tècnica psicòloga de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, coordinadora de l’Espai Violeta de la Unitat d’Igualtat i experta en abordatge de la violència masclista.

 

B ) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT UV EN PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA MASCLISTA

L’oferta d’aquest voluntariat permet implicar-se en diferents iniciatives que impulsa la Unitat d’Igualtat en relació amb la prevenció i intervenció en violència masclista a la Universitat de València:

 • Difusió del programa de prevenció i actuació davant la violència masclista mitjançant les xarxes socials, la difusió de materials propis del voluntariat, participant en l’organització de tallers i en activitats informatives per les classes dels seus campus.
 • Participació en reunions de coordinació del voluntariat i de formació contínua.
 • Possibilitat de fer acompanyament i/o informació a les estudiantes del seu centre o campus que ho sol·liciten.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir el reconeixement acadèmic de 3 crèdits ECTS, sempre que es verifique l’aprofitament de la formació i la dedicació de 50 h a les accions de voluntariat acordades.

 

Accés a la inscripció en Voluntariat UV