Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

El programa de Voluntariat UV en diversitat busca acostar l’atenció i l’acompanyament institucional a l’estudiantat LGTBI, racialitzat o de diferent origen etnicocultural i donar a conéixer els diferents recursos i procediments, així com constituir un espai segur i un punt de trobada permanent als campus.

 Aquest programa de voluntariat s’adreça a estudiantat de grau i postgrau de centres propis de la Universitat de València, sensibilitzat o amb interès en aquestes qüestions, i membres dels diferents col·lectius d’estudiants que treballen i organitzen activitats en matèria de diversitat al si de la comunitat universitària. 

 La participació en aquest voluntariat implica 25 hores de formació i el compromís de participació en el Voluntariat UV en diversitat amb una dedicació de 20 hores al llarg del curs 2021/2022.

 El Sedi (Servei d’Informació i Dinamització) dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i organitza també la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat a les propostes de participació.

 

A) FORMACIÓ

Dates: del 22 d’octubre al 13 de novembre. Consulteu ací l'horari de les sessions.

Modalitat: presencial, amb 25 hores de duració. 

Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (5 hores).
 1. L'acció voluntària com a pràctica de la participació.
 2. Desigualtat i exclusió: alternatives per a la globalització dels Drets Humans i la justícia social.
 3. Desenvolupament humà centrat en les persones. Voluntariat, compromís social i transformació
 • Bloc específic (20 hores).  
 1. Introducció a la diversitat afectivosexual i de gènere.
 2. Pautes per a una correcta atenció i assessorament.
 3. Introducció a la diversitat etnicocultural i religiosa.
 4. Disseny d’accions de sensibilització.
 5. Eines i estratègies comunicatives en xarxes.
 6. Serveis, recursos i procediments universitaris

Professorat

 • Inmaculada López, professora del Departament de Teoria de l’Educació de la Universitat de València.
 • Jorge Ramos, professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València.
 • Marta Cañero, psicòloga en Orienta, Oficina Integral LGTBI de la Generalitat Valenciana.
 • Luis Noguerol, coordinador del grup de projectes culturals de Lambda.
 • Fani Grande, especialista en comunicació eficaç.
 • Sela Andreu, tècnica de diversitat de la Universitat de València.

 

B) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT DIVERSITATS UV

L’oferta d’aquest voluntariat permet implicar-se en iniciatives de sensibilització en matèria de diversitat i en l’acompanyament i mentoria d’estudiantat LGTBI, racialitzat o de diferent origen etnicocultural, especialment de nou ingrés i incoming.

Entre altres, l’estudiantat voluntari participarà:

 • En el disseny, difusió i organització d’accions de sensibilització (especialment al voltant del 21 de març, Dia contra la discriminació racial, i el 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia).
 • En el disseny i implementació d’un espai multicolor al seu campus, que es pretén articular com un punt de trobada i socialització, on es puguen organitzar activitats puntuals i s’oferisca un servei d’acompanyament i informació a l’estudiantat dels diferents recursos al seu abast.
 • En la difusió, el disseny i la implementació de l’espai multicolor del seu campus i almenys en una de les activitats de sensibilització o formació que es proposen.
 • En atendre els dubtes i consultes de l’estudiantat, tant com siga possible, i derivar les qüestions més sensibles als tècnics responsables.
 • En transmetre la informació sobre els recursos i procediments universitaris.


RECONEIXEMENT ACADÈMIC

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir el reconeixement de 2 crèdits ECTS, sempre que es verifique l’aprofitament de la formació i la dedicació de 20 h a les accions de Voluntariat diversitats UV acordades.

 

Accés a la inscripció en Voluntariat UV