Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

L'objectiu del voluntariat en UVdiscapacitat és donar suport i acompanyar l’estudiantat amb discapacitat perquè s’integre a la vida universitària i tinga un accés satisfactori als recursos docents i a les estructures acadèmiques. Les accions en les quals col·labora l’estudiantat voluntari són l’adaptació de material a formats accessibles i la presa d’apunts.

La participació en aquest voluntariat implica 25 hores de formació i el compromís de participació en el Voluntariat UV de suport a l’estudiantat amb discapacitat amb una dedicació de 37,5 hores al llarg del curs.

El Sedi (Servei d’Informació i Dinamització) dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i també organitza la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat en les propostes de participació.

 

A) FORMACIÓ

Dates: del 22 d’octubre al 13 de novembre. Consulteu ací l'horari de les sessions.

Modalitat: presencial, amb 25 h de duració.

Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (5 hores).
 1. L'acció voluntària com a pràctica de la participació.
 2. Desigualtat i exclusió: alternatives per a la globalització dels Drets Humans i la justícia social.
 3. Desenvolupament humà centrat en les persones. Voluntariat, compromís social i transformació.
 • Bloc específic (20 hores).
 1. Introducció a la discapacitat/diversitat/necessitats de recolzament educatiu.
 2. Discapacitat motriu: característiques de persones amb discapacitat motriu (productes de recolzament, accessibilitat universal, etc.)
 3. Discapacitat auditiva: característiques de persones amb sordera (productes de suport, introducció a la llengua de signes, pautes bàsiques de comunicació, etc.).
 4. Discapacitat visual: característiques de persones amb discapacitat visual (productes de suport, introducció al Braille, acompanyament, gos guia, etc.).
 5. Adaptació de material per a invidents (pràctic).
 6. Malaltia mental: característiques de persones amb malaltia mental (mites, recomanacions, etc.). 
 7. Discapacitat orgànica: característiques de persones amb discapacitat orgànica (tipus, mesures de suport, etc.). 
 8. Necessitats específiques de suport educatiu (Dislèxia, TDAH, Asperger, etc.).
 9. Subtitulat de vídeos per a persones amb sordera (pràctic).

Professorat

 • Maria Celeste Asensi Borràs, directora UVdiscapacitat (Fundació General de la UV).
 • Raquel Rodrigo, tècnica especialista en suport UVdiscapacitat.
 • Restituto Vañó Monllor, tècnic especialista en Accesibilitat Universal UVdiscapacitat.
 • Iria Meléndez Pérez, tècnic d'Assessorament UVdiscapacitat.

 

B) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT UV DE SUPORT A L’ESTUDIANTAT AMB DISCAPACITAT

La dedicació de l’estudiantat voluntari es centrarà en tasques d'adaptació de material acadèmic per a facilitar l’accés als recursos docents. Les accions del voluntariat es podran fer de manera telemàtica i amb horaris flexibles.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir el reconeixement de 2,5 crèdits ECTS per participar en aquest programa, sempre que es verifique l’aprofitament de la formació i la dedicació de 37,5 h a les accions de voluntariat acordades.

 

Accés a la inscripció en Voluntariat UV