Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

 És l’òrgan màxim de govern dels departaments. L’integra una representació del personal docent i investigador, dels estudiants i estudiantes, del personal d’administració i serveis i dels becaris i becàries d’investigació, en la forma que estableixen els Estatuts. Participar en el consell d’un dels 84 departaments que hi ha a la Universitat és una forma de col·laborar en la millora de la docència i de saber com funciona l’interior d’un centre.