Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La Universitat de València posa a disposició dels estudiants, mitjançant cessió temporal, 23 despatxos per a facilitar el desenvolupament de les seues activitats i de la participació estudiantil.

Convocatòria 2021


Destinataris/àries

Col·lectius o associacions d’estudiants de la Universitat de València.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de gener al 25 de febrer de 2022.

Requisits

Poden presentar la sol·licitud  les associacions i col·lectius d’estudiants inscrites al Cens d’associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant aquest enllaç, i cal adjuntar obligatòriament aquest formulari. Quan accediu al Registre Electrònic, seleccioneu:  

  • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals.            
  • Nom unitat destinatària: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).             
  • Grup destinatari: Convocatòria d’espais.

3. Concessió

4. Ús dels espais

L’accés als espais adjudicats s’autoritzarà una vegada realitzades les següents tramitacions:

  • La persona representant del col·lectiu o associació que haja fet la sol·licitud, haurà  d’acceptar les normes d’ús dels espais i comunicar la relació d’estudiants de la Universitat de València per als qual demana autorització. Per a això, ha d’emplenar aquest formulari i enviar-lo a participa@uv.es, des del seu correu d’estudiant UV (@alumni.uv.es), en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució de concessió.
  • Cadascun dels estudiants que consten en la relació de persones autoritzades haurà d’emplenar i enviar a participa@uv.es, des del seu correu oficial UV, el document individual d’acceptació de les normes d’ús dels espais.

Una vegada lliurada la documentació indicada en els apartats anteriors, es podrà accedir a l’espai assignat.

Més informació

Normes d’ús d’utilització, obligacions de les associacions i col·lectius beneficiaris i suspensió de l’ús.

Hi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases completes. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a participa@uv.es.