Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Les sol·licituds d’inscripció, d’actualització o de baixa del Cens d’Associacions i Col·lectius d’Estudiants de la Universitat de València s’han de presentar en la Seu Electrònica de la Universitat de València. El procediment està disponible durant tot el curs acadèmic.

Cal accedir al registre electrònic i identificar-se com usuari de la Universitat. Una vegada dins, apareixen diverses pestanyes, on cal anar llegint, emplenant i avançant.

En la pestanya “General”, seleccioneu:

 • Tipus d'Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals.
 • Òrgan al qual es dirigeix: Servei d'informació i dinamització.
 • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. En seleccionar aquesta opció, apareixerà un desplegable on cal seleccionar "Cens d'Associacions i col·lectius".

En la pestanya “Fitxers adjunts” cal aportar la documentació indicada en cada cas, segons la modalitat d’inscripció. Tingueu en compte que el número màxim de documents que es poden annexar és de 5 i la grandària màxima per arxiu és de 50 Mb. Teniu l’opció d’agrupar-los en una carpeta i comprimir-la.

Documentació per a la inscripció


A) Associacions d’estudiants legalment constituïdes:

B) Col·lectius:

C) Associacions no universitàries legalment constituïdes:

 • Fitxa de sol·licitud i fitxa informativa
 • Còpia dels estatuts de l’associació.
 • Còpia de l'acta de constitució del col·lectiu universitari.
 • Relació actualitzada dels membres de la junta directiva de l’associació.
 • Document oficial que acredite la seua inscripció en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
 • Certificació expedida per l’entitat en què s'autoritze l’existència d’una secció o col·lectiu  formada per estudiants de la Universitat de València la finalitat de la qual siga el desenvolupament d’activitats socioculturals o de representació estudiantil en el marc de la Universitat de València.
 • Còpia del CIF (codi d’identificació fiscal).
 • Llista d’estudiants membres del col·lectiu

 

Actualització de dades


Cal presentar l’actualització de dades:

 • Sempre que hi haja algun canvi en la composició, ubicació o naturalesa del col·lectiu o associació. 
 • I, en qualsevol cas, una vegada cada dos anys per a no causar baixa en el Cens.

Caldrà adjuntar el document d’actualització de dades [PDF] i qualsevol altre document que acredite les dades modificades. La modificació o l’actualització de les dades ha de ser presentada per la persona que conste com a representant de l’associació o del col·lectiu.

 

Sol·licitud de baixa en el Cens


La sol·licitud de baixa l’ha de presentar la persona que conste com a representant de l’associació o del col·lectiu. Cal adjuntar l’imprès de sol·licitud de baixa [PDF].