Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

El Cens de Col·lectius i Associacions d’Estudiants de la Universitat de València és un registre propi que recull les associacions i els col·lectius creats per estudiants de la Universitat de València que té com a finalitat facilitar les iniciatives de participació de l’estudiantat, donar-los visibilitat i facilitar el seu accés als recursos i serveis que la Universitat ha disposat per a la promoció de la participació activa en els àmbits sociocultural i de representació.

Poden inscriure’s en el Cens d’Associacions i Col·lectius d’Estudiants de la UV: 

 1. Associacions d’estudiants legalment constituïdes formades per estudiants de la Universitat de València que tinguen com a finalitat principal el desenvolupament d’activitats socioculturals o de representació estudiantil en la Universitat de València.
   
 2. Col·lectius formats per, almenys, tres estudiants de la Universitat de València que tinguen com a fi específic el desenvolupament d’activitats socioculturals o de representació estudiantil en la Universitat de València i que no estiguen constituïts legalment com a associacions.
   
 3. Associacions no universitàries legalment constituïdes que disposen d’un col·lectiu o secció d’almenys tres estudiants de la Universitat de València com a socis actius, sempre que les activitats d’aquests es desenvolupen en el marc de la Universitat de València.

 

Per a què serveix el Cens?


Formar part del Cens serveix per poder accedir a determinats recursos i iniciatives que impulsa la Universitat de València relacionades amb: 

 • La promoció i dinamització de l’associacionisme. 
  Els col·lectius i associacions que formen part del Cens poden rebre assessorament per part del personal tècnic del Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) en matèries de gestió, participació democràtica, aprofitament de recursos, desenvolupament de projectes, etc.
 • Ajudes. 
  Cal estar inscrit al Cens per optar a determinades convocatòries d’ajudes econòmiques per a projectes socioculturals i per a la promoció de la igualtat entre dones i homes.
 • Cessió d’espais. 
  La Universitat disposa de despatxos en el campus dels Tarongers per a ús dels col·lectius i associacions censades, que s’adjudiquen mitjançant una convocatòria.
 • Ús d’instal·lacions. 
  Els col·lectius i associacions censats poden utilitzar la sala de reunions de la Delegació d’Estudiants (Aulari III, campus de Blasco Ibáñez) i disposar, en condicions especials, d’altres dependències de la Universitat de València per a l’organització d’actes.

 

Consulta el Cens
Consulta el Cens