Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Comences a la Universitat de València? T’interessa Entreiguals

  • Servei d'Informació i Dinamització
  • 15 de juliol de 2022
 

Per a l’estudiantat que iniciarà els seus estudis universitaris en setembre de 2022, la Universitat de València posa a la seua disposició el programa de mentoria d’estudiants Entreiguals. Aquest programa posa en contacte l’estudiantat de primer amb un company o una companya de cursos superiors per tal d’acompanyar-lo en la incorporació a la Universitat i ajudar-lo a familiaritzar-se, en poc temps, amb la vida universitària.

Un mentor o una mentora Entreiguals facilita al nou estudiantat informació útil sobre la Universitat, ajuda a saber com fer ús dels recursos acadèmics, a moure’s pel campus i situar aules, laboratoris i departaments, així com també a descobrir les possibilitats de participació i activitats complementàries interessants, entre d’altres. És, per tant, un programa per evitar o superar les possibles dificultats que sorgisquen durant la incorporació a la Universitat.

Durant el procés de matrícula i en els primers dies de classe, les facultats proposaran directament a l’estudiantat de primer, mitjançant el correu electrònic UV o del WhatsApp, la possibilitat de tenir un mentor o una mentora. Cal estar pendent d’aquest contacte ja que és molt recomanable aprofitar l’oportunitat que brinda Entreiguals per començar amb bon peu a la Universitat.