Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Per ser mentor o mentora d’Entreiguals cal fer una sol·licitud per participar en el procés d’admissió i, en cas de ser seleccionat/ada, completar la fase formativa. Entre juny i juliol es reben les dades de contacte dels mentorats assignats per iniciar l’acompanyament. 

N’hi ha dues modalitats, i cal optar exclusivament per una d’elles: 

  • Mentoria d’estudiants de primer, per acompanyar estudiants que es matriculen per primera vegada en la titulació.
  • ​Mentoria incoming, per acompanyar estudiants estrangers que arriben a través de programes d’intercanvi (Erasmus, PI, etc.).

Condicions. Cada centre concreta les condicions de participació en la mentoria: dedicació, calendari d’activitats, sessió de formació pròpia del centre...  És molt important consultar-ne les condicions abans de fer la sol·licitud per ser mentor o mentora.

Sol·licitud. De l'1 al 21 de desembre de 2021, mitjançant SECRETARIA VIRTUALen el desplegable “Estudiant”. A partir del dia 2 de desembre, en el cas de la Facultat de Biològiques.

Admissió. Els centres admetran les sol·licituds necessàries per al desenvolupament de l’acció al seu centre, per a la qual cosa es tindran en compte criteris de crèdits superats, experiència en participació universitària, motivació, etc. 

Calendari

Sol·licitud 

Del 1 al 21 de desembre de 2021 

Admissió 

21 de gener de 2022

Formació comuna 

Entre el 14 de febrer i el 8 de març de 2022

Formació de centre 

Entre maig i juliol de 2022

Assignació de mentorats 

Entre juny i juliol de 2022

Acompanyament de mentorats 

Des de l’assignació i durant el curs 2022-2023

Activitats d’acollida als centres 

Consulteu-ne les condicions específiques de cada centre

Avaluació i certificació 

Abril de 2023