Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La participació en el programa Entreiguals es reconeix per a l’estudiantat de grau amb 3 crèdits per participació en activitats universitàries. Per la participació en successives edicions es reconeixeran 1,5 crèdits.

L’acreditació es fa a través de la verificació del treball de mentorització realitzat. El certificat es lliurarà per correu electrònic en finalitzar la participació en el programa, és a dir, maig del curs en què es realitza la tasca de mentoria.  

La incorporació dels crèdits a l’expedient, tal com preveu la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, exigeix l’abonament del 25% del preu del crèdit de la titulació que s’està cursant. El moment de la incorporació és en l’última matrícula. En aquest moment, si s’han acumulat certificats que sumen un valor en crèdits igual al valor d’una assignatura optativa, podeu no matricular-vos d’una optativa i incorporar en el seu lloc els crèdits per participació obtinguts al llarg de la titulació.