Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La realització de la formació del programa Entreiguals és condició necessària per desenvolupar la mentoria. El pla de formació és el mateix per a ser mentor/a de qualsevol de les modalitats (mentoria d’estudiantat de primer o mentoria incoming). L’estudiantat que ja haja estat mentor o mentora en edicions anteriors no ha de repetir les sessions, a excepció de les sessions pròpies de cada centre (sessió 4), a les quals cal tornar a assistir si el centre ho considera convenient. 

La formació està estructurada en 4 sessions. Tres de les sessions són comunes per a tots els participants i proporcionades pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi). La quarta sessió és específica de cada centre i està destinada a transmetre les concrecions del programa de mentoria a cada facultat o escola. 

L’assistència a les sessions síncrones és obligatòria. La resta de tasques o propostes de treball podran atendre’s mentre dure la formació, seguint els criteris marcats pel professorat de cada sessió. Si es produeix alguna situació imprevista i justificable que impossibilite complir amb els requisits de la formació, cal enviar un correu a entreiguals@uv.es.

Dates

Programa

SESSIÓ 1. QUÈ ÉS LA MENTORIA. FONAMENTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA ENTREIGUALS

 • Finalitat i sentit de la tutoria entre iguals. 
 • Estructura del programa: continguts, competències, temporalització, recursos, seguiment. 
 • El paper del mentor/a. 
 • ​Plataformes de gestió i seguiment. 

SESSIÓ 2. LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 • Recursos i serveis adreçats a l’estudiantat. 
 • Espais de participació. 
 • Suports a la docència. 
 • Suport personal. Indicacions per al suport a l'estudiantat amb discapacitat. 
 • L’acollida incoming
 • La Universitat: valor, patrimoni i societat. 

SESSIÓ 3. HABILITATS DE COMUNICACIÓ EN LA RELACIÓ D’AJUDA

 • Comunicació en valors. 
 • La gestió interna de la comunicació. 
 • El llenguatge no verbal. 
 • Empatia i escolta activa. ​
 • ​Mentoria, comunicació i lideratge servicial. 

SESSIÓ 4. ESPECÍFICA DE CADA CENTRE  

 • Pla de treball i funcions concretes de la mentoria referides al centre. 
 • Activitats col·lectives d’acollida pròpies del centre.
 • Informació, continguts i serveis propis del centre.