Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

El programa de mentoria  Entreiguals  està implantat en tots els centres de la Universitat de València en les seues dues modalitats, mentors d'estudiants de primer i mentors per als estudiants  incoming, excepte en la facultat de Ciències Socials, on només està activada la modalitat per a estudiants  incoming

Cada curs, els centres renoven la seua participació en el programa mitjançant una inscripció.

En cada centre hi ha un coordinador o coordinadora d’Entreiguals, que és el professorat responsable del programa. S’encarreguen de:

  • Coordinar la participació dels mentors i mentores en les activitats del centre vinculades a la incorporació del nou estudiantat.  
  • Assignar tutors/es. 
  • Coordinar la formació pròpia del centre.  
  • Assignar mentorats a cada mentor/a.  

Consulteu ací el nom i el contacte dels coordinadors/es per centre.

Per altra banda, cada centre designa tutors i tutores entre el professorat, als quals se’ls assigna un grup de mentors i mentores. Són responsables de:  

  • Fer un seguiment de les accions dels mentors i verificar el seu treball i dedicació mitjançant la Secretaria Virtual (dietari, assistència a reunions i accions del centre, avaluació dels seus mentorats, realització dels qüestionaris).  
  • Supervisar el funcionament dels emparellaments mentor-mentorats. 
  • Promoure reunions de treball amb l’estudiantat mentor i atendre dubtes relacionats amb aspectes concrets del centre o de les titulacions. 
  • Validar la tasca realitzada per l’estudiantat mentor al finalitzar el programa.