Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

En 2022, es convoca la XXV edició de la Mostra art públic / universitat pública, una iniciativa del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, que impulsa la Delegació d’Estudiants, organitza el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) i té la col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Esport.

Termini de presentació

Del 28 de març al 28 d’abril de 2022, a les 14:00. Data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV): 25/03/2022.

Participants

Persones majors d’edat de qualsevol nacionalitat o lloc de residència. Les propostes es poden presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o equip pot presentar només una sol·licitud i un projecte.

Les persones premiades en edicions anteriors no es poden presentar en les dues edicions següents.

Requisits

S’hi pot presentar qualsevol mena de projecte artístic d’art públic de caràcter efímer que s'exposarà en els campus de Burjassot o de Blasco Ibáñez de la Universitat de València durant un període de quatre setmanes, fixat entre els mesos de setembre a desembre de 2022. [Campus Blasco Ibáñez, jpg] [Campus Burjassot, jpg]

Es tindran en compte les condicions següents:

 • La intervenció proposada en el projecte no pot comportar, en cap cas, una agressió o deteriorament dels edificis, les instal·lacions o el context arquitectònic i urbanístic dels campus ni tampoc una interferència en les activitats i els treballs que es desenvolupen a les instal·lacions universitàries.
 • Les instal·lacions artístiques situades a l’exterior dels campus s’han d’adequar a la seua localització a l’aire lliure i a l’horari diürn i, per tant, els materials i les condicions del muntatge han de garantir la resistència als factors meteorològics al llarg de quatre setmanes. Igualment, les instal·lacions situades a l’interior també han de garantir-ne la resistència.
 • Les imatges i/o música utilitzades per al desenvolupament dels projectes no poden estar subjectes a drets de propietat i, en tot cas, l’artista és responsable de la utilització i l’obtenció dels drets d’ús d’ambdues.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari disponible en la Seu Electrònica de la Universitat de València.

Les persones que no siguen membres de la Universitat de València han d’accedir-hi des de “Sistema Cl@ve” o donar-se d’alta en la Seu Electrònica de la UV; en aquest cas, han d’accedir-hi des d’“Usuari de la seu” i, una vegada dins, fer clic en “Sol·licita accés” i seguir les indicacions de la plataforma.

 

Criteris per a la valoració dels projectes (fins a 10 punts)

El jurat aplicarà en la valoració dels projectes els criteris següents:

 • Qualitat artística del projecte (fins a 5 punts).
 • Relació dels projectes amb l’objecte de les bases (fins a 1,5 punts).
 • Adaptació de les intervencions artístiques al campus i capacitat de transformació, dinamització i adaptació a l’entorn (fins a 1,5 punts).
 • Incorporació de la perspectiva de gènere en la definició dels projectes (fins a 0,5 punts).
 • Incorporació de criteris de sostenibilitat ambiental en la definició dels projectes o en la utilització dels materials (fins a 0,5 punts).
 • Vinculació a línies d’investigació en qualsevol estructura de recerca de la Universitat de València (fins a 1 punt).

Dotació econòmica

La dotació econòmica per a cadascun dels 12 projectes seleccionats és de 2.000 €. Aquesta dotació es farà efectiva de la manera següent: un 50% després de la resolució de la concessió i l’altre 50% una vegada acabada l’exposició (inclòs el desmuntatge de les instal·lacions i el lliurament d’un text explicatiu de l’obra destinat al catàleg). Les quantitats econòmiques indicades per a cada projecte estan sotmeses a les retencions i impostos corresponents que siguen aplicables en cada cas.

Comissariat

La comissària de la XXV Mostra art públic / universitat pública és Alba Braza.

Jurat

 • Lydia Frasquet, doctora en Història de l’Art.
 • David Pérez, professor de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.
 • Esther Alba, vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València.
 • Alba Braza, comissària de la Mostra art públic / universitat pública.

Bases

Podeu consultar les bases de la convocatòria en el Tauler oficial de la Universitat de València

Teniu dubtes?

Podeu fer les vostres consultes a artpublic@uv.es.