Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

FASE 1: PRESELECCIÓ DE 60 CANDIDATURES

D’entre les sol·licituds rebudes, se seleccionaran 20 candidatures per cadascun dels eixos acadèmics proposats. La valoració es farà sobre el document “Breu escrit sobre la visió del futur de l’educació” que haja presentat cada aspirant, en base a una puntuació màxima de 100, segons els criteris següents:

 • Exposició de la idea i de la seua proposta de valor: fins a 20 punts.
 • Exposició del problema que es vol resoldre, de la necessitat i de l’oportunitat: fins a 20 punts.
 • Grau d’innovació i creativitat de la idea: fins a 20 punts.
 • Impacte de la proposta en l’eix acadèmic corresponent i viabilitat econòmica, social i mediambiental d’aquesta: fins a 20 punts.
 • Habilitat per a identificar els recursos necessaris per a posar en marxa el projecte o la idea: fins a 20 punts.

Les persones seleccionades en aquesta primera fase rebran formació en línia entre els mesos de febrer i març de 2023 sobre l’eix acadèmic triat i sobre com elaborar un pitch. Finalitzada aquesta formació, hauran de lliurar un vídeo amb la duració i característiques proposades per la Universitat de València en el termini que s’indique.

Les 60 persones seleccionades, que hagen cursat la formació i que hagen presentat el vídeo, seran convidades a una estada a València, en el marc del conveni subscrit amb el Banc Santander, entre el 6 i el 10 de maig de 2023 per conèixer la ciutat i la Universitat de València i rebre formació presencial.

Les persones seleccionades en aqueta fase tindran un termini de 7 dies per a acceptar la seua participació en aquest programa, a través de la plataforma  www.becas-santander.com.


FASE 2: SELECCIÓ DE 9 CANDIDATURES

A partir dels vídeos presentats per les persones aspirants, se seleccionaran tres candidatures per cadascun dels eixos temàtics.

La comissió de selecció tindrà en compte els següents criteris:

 • Claredat en la descripció de la idea i de la seua proposta de valor.
 • Grau d’innovació i creativitat.
 • Impacte de la proposta.
 • Posada en escena: discurs, recursos de suport i eficàcia en la comunicació.


FASE 3: SELECCIÓ DE PREMIATS/ADES

Les nou candidatures seleccionades en la fase anterior participaran en una presentació competitiva, a València, en la qual es designarà la candidatura guanyadora de cada eix.

La comissió de selecció, a la qual s’uniran representants de la Xarxa Universia, seleccionarà una presentació guanyadora per cadascun dels eixos.

La comissió tindrà en compte els següents criteris:

 • Claredat en la descripció de la idea i de la seua proposta de valor.
 • Grau d’innovació i creativitat.
 • Impacte de la proposta.
 • Posada en escena: discurs, recursos de recolzament i eficàcia en la comunicació.