Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria de préstec d’ordinadors portàtils pretén contribuir a reduir la bretxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats entre l’estudiantat de la Universitat de València. La cessió serà per a tot el curs 2022-2023.

Aquest recurs va destinat a l’estudiantat de grau de la Universitat de València que haja sol·licitat les beques de caràcter general, per al curs acadèmic 2022-2023, convocades per Ministeri d’Educació i Formació Professional, i haja obtingut l’informe favorable sobre el compliment dels requisits econòmics.

 

Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en estudis oficials de grau en centres propis de la Universitat de València en el curs 2022-2023.


Període de sol·licitud

De l’1 al 25 de setembre de 2022.


Distribució dels ordinadors portàtils

Les ajudes consisteixen en la cessió temporal de:

a) 10 ordinadors portàtils per a persones que en el curs 2022-2023 es matriculen en primer curs d’estudis de grau per primera vegada en centres propis de la Universitat de València.

b) 30 ordinadors portàtils per a persones que en el curs 2022-2023 es matriculen en un curs diferent de primer per primera vegada en estudis oficials de grau en centres propis de la Universitat de València.


Requisits

Per tal d’obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

 • Haver sol·licitat, per al curs acadèmic 2022-2023, les beques de caràcter general per a estudis post obligatoris convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i haver obtingut l’informe favorable sobre el compliment dels requisits econòmics.
 • Haver estat matriculat d’un mínim de 48 crèdits en el curs acadèmic 2021-2022 en estudis oficials de grau. En el cas de l’estudiantat que haguera tingut autorització de matrícula parcial, la matricula mínima haurà d’haver sigut de 24 crèdits.

Aquest requisit no serà aplicable a l’estudiantat matriculat de primer per primera vegada en el curs 2022-2023 en estudis oficials de grau.

 • Estar matriculat d’un mínim de 48 crèdits en el curs 2022-2023. En cas de l’estudiantat amb autorització de matrícula parcial per a aquest curs, caldrà una matricula mínima de 24 crèdits.

El mínim de crèdits  no és exigible en el cas de les persones a les quals, per acabar els estudis, els reste un nombre de crèdits inferior a aquest mínim, o quan per aplicació de la reglamentació pròpia de la Universitat de València no es puguen matricular del mínim indicat.

 • Tenir una nota mitjana de 5,00 a data 30 de setembre 2022.
   

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases


2. Sol·licitud de l’ajuda

 • Accés al formulari de sol·licitud disponible en la Seu Electrònica de la Universitat de València. Cal que seleccioneu:
  • Registre electrònic.
  • Tipus d’Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals.
  • Òrgan al qual es dirigeix: Servei d’Informació i Dinamització.
  • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. En seleccionar aquesta opció, apareixerà un desplegable on cal seleccionar “Cessió temporal d’ordinadors”.

La presentació de la sol·licitud de l’ajuda implica l’autorització a la Universitat de València per a efectuar les comprovacions que considere oportunes a l’efecte de verificació del compliment dels requisits.


3. Concessió, recollida i devolució dels equips

 • Resolució d'adjudicació [tauler oficial de la UV].


​Els ordinador es recolliran al Sedi (Aulari III, av. Menéndez Pelayo, s/n València) durant els 10 dies hàbils posteriors a la resolució definitiva de concessió.

L’equipament s’haurà de retornar al mateix lloc abans del 10 de setembre de 2023.


Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a portatils.estudiants@uv.es.