Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Beques Santander Tecnologia-Connecta

La Universitat de València, mitjançant el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius i amb la col·laboració econòmica de Banco Santander, convoca 101 beques amb l’objectiu de facilitar material informàtic a l’estudiantat i disminuir la bretxa digital en el sector educatiu. Aquestes ajudes formen part de la primera edició del programa Santander Tecnologia | Connecta, que ofereix un màxim de 1520 ajuts a estudiantat universitari de tot l’estat.


Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en el curs 2020/2021 (i amb previsió de continuar estudis universitaris el curs 2021/2022, en el qual es farà efectiva la beca) en centres propis de la Universitat de València en títols oficials de grau.

Període de sol·licitud

Fins al 24 de maig de 2021.

Contingut de la beca

La beca consisteix en la cessió d’un ordinador portàtil per un termini de 12 mesos i en una aportació econòmica de 350 € en concepte d’ajuda a la connectivitat. La cessió de l’ordinador no inclou el manteniment ni l’assegurança de l’equip.

Requisits

Per tal d’obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

 • Ser beneficiari, en el curs 2020/2021, de les beques generals per a estudis universitaris del Ministeri d’Educació.
 • Estar matriculat d’un mínim de 60 crèdits el curs 2020/2021 i el curs 2021/2022.
 • Tenir en el curs 2019/2020 una nota mitjana de l’expedient igual o superior a: 
 • 6,00 per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura.
 • 7,00 per a les branques de Ciències i de Ciències de la Salut.
 • 7,50 per a les branques de Ciències Socials i Jurídiques i d’Arts i Humanitats.

Per a l’estudiantat matriculat per primera vegada en primer curs de grau durant el curs 2020/2021, es tindrà en compte la nota d’accés a la universitat (NAU).


Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Presentació de sol·licituds

 • Accés al formulari de sol·licitud en la web del programa Santander Tecnología-Conecta.
 • És imprescindible presentar la petició en el Registre de la Universitat de València a través d’aquest enllaç i en el mateix termini establert per al registre en la web de Banco Santander. Quan accediu al registre electrònic, seleccioneu:
  • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
  • Nom unitat destinatària: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi)
  • Grup destinatari: Beques Santander Conecta
    

3. Concessió de la beca

     Modificació de la Resolució de concessió [tauler oficial de la UV].

La beca es farà efectiva el curs acadèmic 2021/2022, entre l’1 i el 10 de setembre, a les oficines del Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), després de comprovar l’efectiva matrícula en el curs 2021-2022.