BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

 • Estudiants

1. Per què implantar un sistema de qualitat en les biblioteques de la UV?

Un sistema de qualitat és un instrument de gestió que permet assegurar que els nostres serveis o productes compleixen amb les característiques de qualitat que prèviament hem definit.

L'objectiu principal d'implementar un sistema de gestió de la qualitat és aconseguir la millora contínua de la biblioteca en el seu conjunt, tant respecte a la gestió interna com, especialment, respecte als serveis dirigits a l'usuari. 

Les raons que han portat al Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) a iniciar aquest camí són:

 • La necessitat d'oferir serveis de qualitat, amb eficàcia i eficiència.
 • L'augment de la grandària i complexitat dels serveis bibliotecaris i de la pròpia universitat.
 • La major competitivitat entre les diferents universitats espanyoles, públiques i privades.
 • Els canvis del context educatiu en el marc de l'EEES

2. El model EFQM com sistema d'autoavaluació 

L'excel·lència és una filosofia de gestió que persegueix l'èxit, a llarg termini, d'una organització mitjançant la satisfacció equilibrada i contínua de les necessitats i expectatives de tots els grups d'interès de la mateixa.

Els conceptes de l'excel·lencia

 

conceptes de l'excel·lencia

Font: Club Excelencia en Gestión http://www.clubexcelencia.org/

Existeixen diversos enfocaments per a afrontar un procés de qualitat. L'SBD ha optat pel model creat per la Fundació Europea per a la  Gestió de Qualitat (EFQM), recomanat per l'ANECA, sempre amb el  suport de la Unitat de Qualitat de la UV.

Per a saber més sobre EFQM

3. Certificació de la qualitat

 segells de certificació

El model EFQM permet accedir a l'Esquema de Reconeixement Segells d'Excel·lència Europea, que estableix diferents nivells de qualitat que es plasmen en l'obtenció dels segells de certificació 300, 400, 500... El Segell és la marca que reconeix la gestió excel·lent d'una organització. 
El certificat no és de cap manera el punt final, sinó bé al contrari només una fita en el treball per la millora contínua i un estímul per a continuar progressant.

Font: Club Excelencia en Gestión

4. La implementació d'un sistema de qualitat en les biblioteques de la Universitat de València

En 2010 es va formar el Comitè de Qualitat que, després d'un període de formació, va començar a treballar en col·laboració amb la Unitat de Qualitat de la UV.

Durant aquests anys el Comitè ha treballat en els tres aspectes clau necessaris en qualsevol procés d'autoavaluació: 

 • La definició del mapa de processos
 • La redacció dels processos clau del servei. 
 • A més, a partir del 2011 s'han dut a terme enquestes anuals de satisfacció per als usuaris (PDI i estudiants) i d'opinió per al personal del servei (PAS). Els resultats de les enquestes es poden veure en la web de l'SBD.

El Servei de Biblioteques (SBD) acabà en 2017 el seu primer Procés d'Autoavaluació, la finalitat del qual és obtenir una visió completa de les fortaleses, febleses i, sobretot, de les línies de millora dels serveis oferits.

L’SBD va realitzar un procés d'avaluació en 2021 que consta de diferents fases: una primera autoavaluació interna, l'elaboració de la Memòria EFQM presentada per a la sol·licitud del Segell d'Excel·lència i l'avaluació externa que va tindre lloc els dies 25 i 26 d'octubre de 2021.

Com a resultat, les biblioteques de la Universitat de València han obtingut el Segell d'Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat 400 EFQM, així com el reconeixement internacional 4-star organisation, atorgat per la European Foundation for Quality Management i el Club d'Excel·lència en la Gestió (CEG). Aquest Segell implica un dels màxims reconeixements a l'excel·lència que es concedeixen a Europa i posiciona l’SBD com un referent de qualitat. El segell recolza el compromís de la Universitat de València en l'impuls i desenvolupament d'una cultura d'excel·lència.

EFQM400

4-star organisation

Composició actual del Comité de Qualitat (2021)

 • Victoria García Esteve (Directora de l'SBD) (coordinadora)
 • Cristina Tomás Martinez (Secretària del Comité de Qualitat) (secretària)
 • Josep Vicent Bernal Reinal (Biblioteca de Psicologia i Esport)
 • Ana Barbeta Márquez (Biblioteca de Humanitats)
 • Concepción Castells Tramoyeres (Cartoteca)
 • Mª Luisa Estela Navarro (Biblioteca de Ciències Socials)
 • Isabel Fabra Belenguer (Biblioteca de Ciències)
 • José Miguel Gallego (Biblioteca de Ciències Socials)
 • Blanca Salom Carrasco (Biblioteca de Ciències de la Salut)
 • Mª Pilar Aguiló Lúcia (Biblioteca Historicomèdica)
 • Silvia Giner Rivelles (Biblioteca d’Educació)
 • Rodolfo Medel Vega (Biblioteca de Ciències)
 • Federico Romero Martínez (Biblioteca Històrica)
 • Rosario Garcia Garcia (Seccions Centrals)
 • Diana Ferrandis Nieves (Seccions Centrals)

També van formar part del Comitè en anys anteriors:

 • Inmaculada Dols Gallent (Biblioteca d’Humanitats)
 • Mª Jesús García Mateu (Seccions Centrals)
 • Mª Virtudes Martín Hernández (Biblioteca d’Humanitats)
 • Ana Selfa Durá (Biblioteca de Ciències Socials)
 • Esther Giménez Úbeda (Biblioteca d’Humanitats)
 • Isabel Soler (Biblioteca d'Humanitats)
 • Juan Carlos Palancas Castañón (Biblioteca de Psicologia i Esport)
 • Amparo Chirivella (Unitat de Qualitat)
 • Celeste Gil Martínez (Biblioteca de Ciències de la Salut)
 • Elisa Millas Mascaró (Biblioteca Històrica)
 • Mª Pilar Montañana Ros (Biblioteca d’Humanitats)
 • Rosario Ferre Sanchis (Biblioteca de Ciències)
 • Blanca LLopis Carles  (Biblioteca de Ciències Socials)