BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Un dels requisits necessaris per a implantar un sistema de qualitat és l'elaboració del mapa de processos i la redacció dels documents de processos que expliquen com es realitzen cadascuna de les tasques habituals de les biblioteques. En tots dos casos és important assenyalar que no es tracta de documents tancats sinó d'eines en constant revisió i redissenye.

1. Mapa de processos

El mapa de processos  és la representació gràfica dels processos que conformen el Sistema de Gestió del Servei. Es distingeixen tres tipus: 

  • Processos estratègics:  relacionats amb l'alta direcció (planificació estratègica, recursos humans, aliances i cooperació, etc.)

  • Processos clau o de resultats: directament lligats als serveis que es presten (circulació, gestió de la col·lecció, etc.)

  • Processos de suport: instal·lacions i espais, gestió econòmica i de personal, etc.

El treball del Comitè de Qualitat de biblioteques s'ha centrat en la redacció dels processos clau que són específics del seu servei. Els processos estratègics i els de suport s'abordaran de forma conjunta per a tots els serveis de la UV, per la qual cosa encara no estan documentats

   Mapa de processos de l'SBD

 

 

 

 

2. Processos clau o de resultats de l'SBD

La redacció d'aquests documents ha contribuït a prendre consciència de la necessitat d'una posada en comú i de canviar la visió parcial i focalitzada de cada biblioteca per una visió de conjunt. Els procediments ajuden a pensar i actuar en comú i a sentir-nos com a part d'un sistema únic que com tal ha de ser percebut pels usuaris.

Relació dels processos clau o de resultats de l'SBD

PR-01. Gestió de la col·lecció PR-03. Suport a l'aprenentatge, la docència i la recerca
PR-01.01 Selecció i adquisició de recursos d'informació PR-03.01 Préstec
PR-01.02 Descripció normalitzada i posada a disposició dels documents PR-03.02_V2 Préstec interbibliotecari
PR-01.03 Gestió de la col·lecció fisica PR-03.03_V2 Formació en competències digitals
PR-01.04 Gestió de la col·lecció electrònica PR-03.04_V2 Formació a la carta
PR-01.05_V2_Gestió de la col·lecció patrimonial PR-03.05 Gestió d’espais de treball en grup
PR-01.06 Avaluació de la col·lecció PR-03.06 Atenció i informació presencial
PR-02. Sistemes de gestió PR-03.07_V2_ Atenció i informació virtual
PR-02.01_V2_ Administració de la plataforma de serveis bibliotecaris PR-03.08 Gestió de bibliografies recomanadas 
PR-02.02_V2_Intercanvi de dades en la plataforma de serveis bibliotecaris PR-03.09 Subministrament electrònic d’articles de revistes impreses
PR-02.03 Gestió de la interfìcie de consulta del catàleg (OPAC) PR-03.10 Suport a la publicació electrònica de revistes científiques de la UV
PR-02.04_V2_Gestió d'usuaris PR-03.11_V2_Gestió del repositori institucional RODERIC
PR-02.05 Intranet i comunicació interna PR-03.12 Suport a la investigació
PR-02.06_V2_Web i informació pública PR-03.13 Cooperació en el portal Dialnet
PR-02.07 Gestió de l'eina de descobriment PR-03.14_V2_Obertura extraordinària de biblioteques