BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

NORMES D'ACCÉS PER A LA CONSULTA DE LA BIBLIOTECA HISTÒRICA I DEL FONS ANTIC DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (aprovades per Consell de Govern de 4 de març de 2003)
(versió per a imprimir)

1) - La Biblioteca Històrica de la Universitat de València té per objectiu conservar els seu fons bibliogràfic fent compatible la conservació i la difusió. Per a acomplir aquest objectiu cal regular el dret d'accés per a la consulta i utilització del material que hi ha custodiat.
 
La Biblioteca Històrica disposa de la Sala Pérez Bayer o sala d'investigadors per a la consulta de manuscrits, incunables, impresos del s. XVI al s. XX, llibres rars, plànols, mapes, gravats, cartells i premsa (en paper). 
Dels fons bibliogràfics especialment valuosos, manuscrits, incunables, etc. a l'usuari se li entregarà una còpia substitutiva de l'original. Únicament aquells investigadors que hagen d'estudiar les característiques físiques del llibre: miniatures, paper, filigranes, etc. accediran a l'original sota especial vigilància.
2) - Podran accedir a la consulta dels fons bibliogràfics de la sala Pérez Bayer, mitjançant l'acreditació corresponent:
 
Tots els professors de la Universitat de València
Tots els professors universitaris espanyols i/o estrangers
Els investigadors del CSIC i d'institucions anàlogues d'altres països
Tots els membres d'acadèmies nacionals i d'institucions anàlogues d'altres països
Bibliotecaris, documentalistes, arxivers i museòlegs.
Tots aquells que estiguen en possessió del títol de doctor.
Hauran de sol·licitar un carnet temporal per accedir a la consulta dels fons de la sala Pérez Bayer:
 
Els estudiants de la Universitat de València que hagen de consultar fons bibliogràfic antic hauran de presentar una sol·licitud al director del Servei de Biblioteques i Documentació juntament amb un escrit de presentació d'un professor de la mateixa universitat. En la sol·licitud caldrà fer constar la naturalesa i les característiques de la investigació i el temps de duració aproximat. El professor es farà responsable de l'estudiant durant la seua estada a la Biblioteca Històrica.
Aquelles persones que, sense estar compreses en els apartats anteriors, es proposen dur a terme treballs d'investigació, hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la direcció de la Biblioteca, que la tramitarà al Director del Servei d'Informació Bibliogràfica amb un informe recomanant o rebutjant aquesta sol·licitud. En la sol·licitud caldrà fer constar la naturalesa i les característiques de la investigació i la duració prevista per a la seua realització.
3) - Les normes de consulta del fons bibliogràfic de la sala Pérez Bayer seran també d'aplicació per a la consulta del fons antic dipositat a les diferents biblioteques de la Universitat de València, inclosa la Biblioteca Històrico-Mèdica.