BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

D'acord amb la política d'integració de la Universitat de València, les biblioteques ofereixen els següents serveis:

Petició de documents

       Possibilitat A:  L’usuari realitza una petició realitzant una reserva mitjançant el catàleg Trobes. per telèfon, correu electrònic, o el formulari La Biblioteca respon.

 1. En la secció de préstec es busquen els llibres.
 2. Es realitzen les reserves i els llibres es deixen al prestatge de reserves. L’usuari pot recollir-les personalment o autoritzar una persona perquè els reculla en nom seu mitjançant aquest formulari.

      Possibilitat B:  L’usuari va a la biblioteca

 1. Si necessita ajuda per a la cerca en el catàleg, l’atendran al taulell de préstec.
 2. Un cop feta la cerca bibliogràfica, el personal de la biblioteca localitza físicament els llibres i realitza el préstec.
 3. Si el personal de préstec en aquell moment té sobrecàrrega de treball, oferirà a l’usuari la possibilitat d’esperar o la de tornar més tard

Ampliació dels períodes de préstec per estudiants de Grau i Postgrau amb discapacitat

 1. Tipus 1. Préstec general: 60 dies i 6 renovacions
 2. Tipus 2. Préstec 15 dies: 30 dies i 6 renovacions
 3. Tipus 3. Préstec 7 dies: 15 dies i 6 renovacions
 4. Tipus 4. Préstec PC portàtil: 30 dies i 6 renovacions
 5. Tipus 6. Préstec objectes (faristols, lupes, etc): 1 dia sense renovació

Nombre màxim d'exemplars 40 i 1 PC portàtil.

Elecció de la biblioteca on arreplegar els documents sol·licitats (estudiants de grau i postgrau)

 • Els estudiants podran sol·licitar/arreplegar els documents en la biblioteca que preferisquen, indicant-ho personalment en els taulells, per telèfon, per e-mail o pel formulari La Biblioteca Respon.