University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Resolució provisional de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)

  • June 21st, 2022
Resolució provisional de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)
Resolució provisional de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)

Resolució de 21 de juny de 2022 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València – Banco Santander.

Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes.

 

L’esmena de les sol·licituds s’haurà de fer en el registre d’entrada electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València, que es pot trobar disponible al següent enllaç.

 

En cas de no rebre els documents requerits en aquest termini, es considerarà que les persones sol·licitants desisteixen de la seua petició.

Links: