University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)

  • October 5th, 2022
Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades  de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)
Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)

Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)

Resolució de 5 d’octubre de 2022 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la relació provisional de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria de Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València – Banco Santander.

 

Les persones sol·licitants podran presentar les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució.

 

La presentació d’ al·legacions s’haurà de fer en el registre d’entrada electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València, que es pot trobar disponible al següent enllaç.

 

El termini de presentació d’al·legacions és del 06/10/2022 al 20/10/2022.

 

Transcorregut aquest termini, totes les al·legacions presentades seran analitzades per la Comissió d’Avaluació. Vistes les al·legacions per part d’aquesta Comissió, es publicarà la resolució amb la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

 

Per a més informació, dirigir-se al Servei de Transferència i Innovació (sti.innovacion@uv.es)

Links: