University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)

  • October 27th, 2022
Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades  de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)
Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)

Resolució definitiva de les Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València - Banco Santander (2022)

Resolució de 27 d’octubre de 2022 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria de Ajudes emprenedoria i innovació per a joves investigadors i investigadores de la Universitat de València – Banco Santander.

 

El període màxim d'execució del projecte serà d'un any calculat a partir del 28 d'octubre de 2022.

 

Per a més informació, dirigir-se al Servei de Transferència i Innovació (sti.innovacion@uv.es)

Links: