University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Avanç convocatòria d'ajudes a la R+D+i per a la descarbonització i la transició energètica de la Comunitat Valenciana 2022.

  • July 20th, 2022
Avanç convocatòria d'ajudes a la R+D+i per a la descarbonització i la transició energètica de la Comunitat Valenciana 2022.
Avanç convocatòria d'ajudes a la R+D+i per a la descarbonització i la transició energètica de la Comunitat Valenciana 2022.

Ens han avançat des de la Direcció General de Transició Energètica de la Generalitat que en els pròxims dies es publicarà en el DOGV la convocatòria ajudes a la R+D+i per a la descarbonització i la transició energètica de la Comunitat Valenciana 2022. A l'espera de la immediata publicació i a causa dels terminis (quinze dies a partir de la publicació) us avancem un resum que concretarem una vegada es publique:

Actuacions subvencionables:

  1. Energies renovables.
  2. Emmagatzematge d'energies renovables.
  3. Nous materials o noves aplicacions per la reducció dels GEH.
  4. Tècniques de captació de CO₂.

L'import màxim per projecte és de 100.000 euros i el pressupost total per a aquesta convocatòria i anualitat és d'1 milió d'euros (400.000 en despesa corrent i 600.000 en inversions).

Va principalment dirigit a complementar mitjançant projectes. que no siguen finançats per altres fonts, en línies d'investigació de grups que treballen en les 4 temàtiques.

Els criteris d'avaluació previstos són:

 

• 40 punts historial científic tècnic IPs i membres

• 40 punts Memòria cientificotècnica

• 10 punts Coherència del grup, interdisciplinarietat, anys de trajectòria

• 10 punts Adequació del pressupost

• 5 punts addicionals per participar en dues àrees

• 3 punts addicionals per IP o co IP dona

• 3 punts addicionals IP o co IP < 35 anys

Les actuacions subvencionables s'iniciaran a partir de la presentació de la sol·licitud i finalitzaran el 30 de novembre.

La memòria cientificotècnica inclourà un resum, introducció, objectius, metodologia i pla de treball, impacte mediambiental, difusió i transferència. Aquests tres últims punts seran valorats especialment.

Quan disposem d'informació la difondrem a través dels canals d'informació convocatòries del Servei de Gestió de la Investigació.