University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

AJUDES REALITZACIÓ DE PROJECTES VALORITZA I TRANSFEREIX RESOLUCIÓ RELACIÓ PROVISIONAL

  • June 28th, 2022
AJUDES REALITZACIÓ DE PROJECTES  VALORITZA I TRANSFEREIX RESOLUCIÓ RELACIÓ PROVISIONAL
AJUDES REALITZACIÓ DE PROJECTES VALORITZA I TRANSFEREIX RESOLUCIÓ RELACIÓ PROVISIONAL

Resolució provisional de la convocatòria d’ajudes del Programa «Valoritza i Transfereix» (2021) de la Universitat de València per a la realització de projectes de prova de concepte

Resolució de 28 de juny de 2022 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la relació provisional de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, en el marc del Programa «Valoritza i Transfereix»

 

Les persones sol·licitants podran presentar les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució.

 

La presentació d’ al·legacions s’haurà de fer en el registre d’entrada electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València, que es pot trobar disponible al següent enllaç.

 

El plaç de presentación d’alegacions és del 29/06/2022 al 12/07/2022.

 

Transcorregut aquest termini, totes les al·legacions presentades seran analitzades per la Comissió d’Avaluació. Vistes les al·legacions per part d’aquesta Comissió, es publicarà la resolució amb la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

 

Per a més informació, dirigir-se al Servei de Transferència i Innovació (sti.innovacion@uv.es)

 

Links: