University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2023).

  • March 13rd, 2023
AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2023).
AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2023).

Resolució de 13 de març de 2023 del Rectorat de la Universitat de València per la qual s’inicia el procediment de distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador, dins del marc del subprograma «Atracció de talent» del Vicerectorat d’Investigació.

Links: