University of Valencia logo Logo Registry Office Logo del portal

Reference Rules File(s)
ACGUV 10/2021

Reglament de règim intern de l'Institut Universitari d'Investigació de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED). (CG 2-II-2021).

ACGUV 23/2019

Reglament de règim intern de l'Institut Universitari d'Investigació en Polítiques de Benestar Social (Polibenestar). (CG 18-II-2019).

ACGUV 112/2015

Reglament de règim intern de l'Institut Interuniversitari d'Economia Internacional.

+ info

(Aprovat CG 26-V-2015)

-info
ACGUV 46/2014

Reglament de Règim Intern de l´Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA).

+ info

(Aprovat CG 31-III-2014).

-info
ACGUV 13/2010

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

+ info

(Aprovat CG 26-I-2010).

-info
ACGUV 72/2009

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari d'Investigació en Trànsit i Seguretat Viària (INTRAS).

+ info

(Aprovat CG 26-III-2009).

-info
ACGUV 132/2008

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València.

+ info

(Aprovat CG 28-VII-2008. Text definitiu amb les observacions assumides pel Consell de l'Institut de 15-XII-2008. Modificat l'article 3 CG 29-IV-2021). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern dels instituts universitaris d'investigació propis modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 170/2014). Comunicat al Consell de Govern d'1 de juny de 2021.

-info
ACGUV 131/2008

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari de Ciència dels Materials de la Universitat de València.

+ info

(Aprovat CG 28-VII-2008. Text definitiu amb les observacions assumides pel Consell de l'Institut de 7-XI-2008).

-info
ACGUV 22/2008

Reglament de Règim Intern de l'Institut Universitari d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de la Vida Laboral (IDOCAL).

+ info

(Aprovat CG 30-I-2008). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern dels instituts universitaris d'investigació propis modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 170/2014). Comunicat al Consell de Govern d'1 de juny de 2021.

-info
ACGUV 184/2007

Normativa Supletòria d'Aplicació a les Seus, en la Universitat de València, dels Instituts Interuniversitaris d'Investigació.

+ info

(Aprovat CG 26-XI-2007).

-info
ACGUV 4/2007

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva.

+ info

(Aprovat CG 26-IV-2007. Modificat CG 23-VI-2009).

-info
ACGUV 26/2005

Reglament Marc de Règim Intern dels Instituts Universitaris d´Investigació propis.

+ info

(Aprovat CG 2-III-2005. Modificat CG 28-XI-2006. Modificat CG 26-IV-2007. Modificat CG 30-IX-2014).

-info
ACGUV 250/2006

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives.

+ info

(Aprovat CG 21-XII-2006. Modificat CG 27-IX-2016. Adaptat a la modificació del Reglament Marc de règim intern dels instituts universitaris d'investigació propis aprovada pel CG de 30-IX-2014, amb el vistiplau de la Comissió d'Estatuts de 20-X-2016). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern dels instituts universitaris d'investigació propis modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 170/2014). Comunicat al Consell de Govern de 9 de març de 2021. Modificat CG 13-XII-2021.

-info
ACGUV 242/2006

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari d'Estudis de la Dona.

+ info

(Aprovat CG. 28-XI-2006).

-info
ACGUV 241/2006

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP).

+ info

(Aprovat CG 28-XI-2006. Modificat 21-XII-2010. Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern dels instituts universitaris d'investigació propis modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 170/2014). Comunicat al Consell de Govern d'1 de febrer de 2022).

-info
ACGUV 221/2006

Reglament de Règim Intern de l´Institut Universitari de Drets Humans.

+ info

(Aprovat CG 31-X-2006. Modificat 28-XI-2006).

-info
ACGUV 192/2006

Reglament de Règim Intern de l´Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

+ info

(Aprovat CG 3-X-2006).

-info
ACGUV 191/2006

Reglament de Règim Intern de l´Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana.

+ info

(Aprovat CG 3-X-2006).

-info