Logo de la Universitat de València Logo Registre General Logo del portal

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 273/2021

Reglament de títols propis i programes de formació contínua de la Universitat de València. (CG 9-XI-2021).

ACGUV 162/2020

Document de regulació d'adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València, en el segon quadrimestre del curs 2020-2021. (CG 3-XI-2020).

ACGUV 62/2020

Criteris acadèmics d'adaptació del format presencial al format no presencial de la docència i l'avaluació en la Universitat de València com a conseqüència de la COVID-19. (CG 28-IV-2020).

ACGUV 156/2018

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la Universitat de València. (CG 10-VII-2018. Modificat CG 23-VII-2021)

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)

ACGUV 196/2013

Reglament de mobilitat de la Universitat de València. (CG 29-X-2013).

ACGUV 131/2012

Reglament de práctiques externes de la Universitat de València. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 105/2012

Protocol de modificacions de plans d'estudi. (CG 21-V-2012)

ACGUV 295/2011

Reglament d'adscripció, autorització d'ensenyaments, supervisió i tutela de l'activitat de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la Universitat de València. (CG 20-XII-2011)

ACGUV 126/2011

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. (CG 24-V-2011).

ACGUV 64/2011

Protocol per a l'ús d'espais docents de la Universitat de València, Estudi General. (CG 1-III-2011)

ACGUV 127/2010

Reglament sobre l'atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. (CG 6-VII-2010)

ACGUV 242/2009

Normativa sobre reconeixement de competències en la llengua pròpia de la Universitat de València en les titulacions universitàries. (CG 22-XII-2009)

ACGUV 84/2007

Normativa reguladora de les activitats puntuals d'extensió universitària. (CG 26-IV-2007. Modificat CG 27-VII-2010)

AJGUV 245/1999

Acord de Junta de Govern de 21 d´octubre de 1999. Carta especial d´esportistes d´alt nivell de la Universitat de València

ACGUV 409/1993

Carta dels drets i deures dels estudiants de la Universitat de València. (JG 19-X-1993. Modificada JG 30-IV-1998)

ACGUV 274/1991

Normativa de cursos d'extensió universitària. (JG 22-X-1991. Modificat JG 19-VII-1994. Modificat C.G. 22-VII-2003)

ACUV 26/2011

Criteris generals per a l'adscripció de centres a la Universitat de València. (Claustre 10-XI-2011)

ACSUV 349/2009

Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València. (Consell Social 23-VII-2009)

 
Referència Normativa Document(s)
ACGUV 138/2019

Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 245/2012

Reglament de règim intern de l'Assemblea General d'Estudiants (AGE). (CG 27-XI-2012. Modificat CG 26-IV-2017)

ACGUV 137/2005

Reglament de gestió de cens d´associacions i col·lectius d´estudiants de la Universitat de València. (CG 14-VI-2005. Modificat CG 18-II-2019).

RUV_22-4-2022

Resolució del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable en relació amb l'ús de la mascareta com a mesura de protecció a les instal·lacions de la Universitat de València