Logo de la Universitat de València Logo Registre General Logo del portal

Nou horari del Registre General

  • 11 de desembre de 2019
Rectorat

RESOLUCIÒ de 27 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es determina l’horari d’atenció al públic de l’oficina del Registre General, ubicada en la Avgda. Blasco Ibáñez, 13 nivell 1-Edifici Rectorat.

Ateses les circumstàncies i mitjans de la Universitat de València, es fa públic l’horari d’atenciò al públic de l’oficina del Registre General de la Universitat de València, que serà el següent:

  • Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.
  • Vesprades: dimarts i dijous, de 16:00 a 17:30 hores.

L’horari serà només de matí en els períodes amb reducció de jornada fixats en l’addenda corresponent del calendari laboral anual. El Rectorat adoptarà les mesures oportunes per tal que es respecten aquests horaris als efectes dels terminis dels procediments administratius corresponents.

En qualsevol cas, els interessats podran fer l’ús que es preveu a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta resolució, que deroga la Resolució de 9 de juliol de 2009, té efectes des de l’1 de gener de 2020.

 

La rectora,

María Vicenta Mestre Escrivá