Logo de la Universitat de València Logo Registre General Logo del portal

Mesures extraordinàries en relació amb el Coronavirus

  • 25 de març de 2020
Image de la noticia

Mesures extraordinàries establertes per la Comunitat Valenciana i el govern estatal en relació amb el Coronavirus.

L'atenció al públic es limitarà a l'atenció telemática (registre@uv.es).

Considerant la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per la qual se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, aquesta limitació s’aplicarà igualment al Registre general i a la resta d’oficines de registre, que romandran tancades.

https://www.uv.es/coronavirus/RESOLUCIONS_INSTRUCCIONS_GESTIO_CRISIS%20_COVID.pdf