University of Valencia logo Logo Rector Peset Hall of Residence Logo del portal

Nou Ingrés 2023/24

  • July 4th, 2023
Image de la noticia

Publicada la resolució per la qual es publica la relació PROVISIONAL de col·legials de nova admissió al Col·legi Major Rector Peset, curs 2023-24 (Fase A).

El Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València és un centre que acull a estudiants i professorat, i que fomenta la formació humana, cultural i científica dels seus col·legials des de la seua inauguració en 1997.

Disposa de 137 places per a estudiants en habitacions dobles i individuals en pensió completa. La renovació i l'accés per a les i els estudiants es regula mitjançant convocatòria pública del vicerectorat de Cultura i Societat, i cada any es convoquen beques de residència per a estudiants de la Unió Europea i de països en vies de desenvolupament, en el marc del programa de Cooperació Internacional de la UV.

El procés de nova admissió es divideix en dues fases de gestió i dos terminis de presentació:

Fase A, dirigida únicament a l'estudiantat, o intenció de ser-ho, de la Universitat de València. Termini de presentació del 01/06/2023 al 30/06/2023, amb una primera resolució, excepte imprevistos, el 03/07/2023.

Fase B, dirigida a l'estudiantat, o intenció de ser-ho, de la Universitat de València que no hagen arribat a temps de participar en la Fase A, i estudiantat d'altres centres públics o privats. Termini de presentació del 01/06/2023 al 21/07/2023 a les 14.00 hores, amb una segona resolució, excepte imprevistos, el 21/07/2023.

Important:

  • La sol·licitud de beca de residència va lligada a l’estada en el Col·legi, no cal fer sol·licitud d’admissió, es considera implícita.
  • En cas que la beca fora denegada, i continues interessat o interessada a residir en el Col·legi, cal que faces sol·licitud de nou ingrés en el termini establert.

Lloc:

Els estudiants universitaris, o que tinguen previsió de ser-ho, durant el curs 2023-24 que desitjen residir al Col·legi Major Rector Peset en règim col·legial, han de presentar sol·licitud degudament emplenada en ENTREU, seu electrónica de la Universitat de Valéncia, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

[+] Més informació i procediment