University of Valencia logo Logo Rector Peset Hall of Residence Logo del portal

Organització

L'equip de direcció ho componen un director que és nomenat per la Rectora de la Universitat de València, un administrador, una gestora cultural, un administratiu, i dos auxiliars de serveis. Així mateix hi ha responsables dels diferents serveis: recepció, manteniment, neteja, seguretat i menjador-cafeteria.

 

Nom Càrrec E-mail Telèfon
Carles Xavier López Benedí Director carles.x.lopez@uv.es 9631(66002)
Millán Carrero Martín Subdirector micamar4@alumni.uv.es 9631(66155)
Cristina Ruiz Bayarri Administradora ruizba@uv.es  9631(66003)
Mª Trini Quixal Alejos Tècnica de Cultura trinidad.quixal@uv.es 9631(66004)
Sara Inés Antón Furió Tècnica Mitjana de Gestió sara.anton@uv.es  9631(66035)
José S. Parreño Olmeda Administratiu parris@uv.es 9631(66005)
Ewa Rabsztyn Furman Administrativa ewa.rabsztyn@uv.es 9631(66047)
Eduardo Marcos Cutando Auxiliar de Serveis emarcu@uv.es 9631(66047)
Raquel Sifre Quilis Auxiliar de Serveis raquel.sifre@uv.es 9631(66035)
Amparo Gil Martínez Resp. Recepció reservaspeset@uv.es 9631(66008)
Mª Ángeles Martín Mora Recepcionista reservaspeset@uv.es 9631(66000)
Violeta Ortiz Rubio Recepcionista reservaspeset@uv.es 9631(66000)
Concepción Arnauda Albors Recepcionista reservaspeset@uv.es 9631(66000)
Alejandro Franco Manteniment mantpeset@uv.es 9631(66044)
Salvador Ríos Forner Manteniment mantpeset@uv.es 9631(66044)
Raquel Martínez Resp. Neteja osga.raquel.martinez@ext.uv.es 9631(66048)
Pedro Orduña Carrasco Resp. Menjador c.rectorpeset.valencia@albie.es 9631(66052)
Control d'Accessos

Seguretat

  9631(66049)