University of Valencia logo Logo Rector Peset Hall of Residence Logo del portal

Convocatòria de l'Agència Estatal d'Investigació per a l'obtenció del Certificat R3
Convocatòria de l'AEI per a l'obtenció del Certificat R3

L'Agència Estatal d'Investigació ha publicat la convocatòria, corresponent a l'any 2023, per a l'obtenció de l'acreditació com a investigador/a establit/a R3 ( Certificació R3 ) .

L'objecte d'aquesta convocatòria és valorar la carrera d'investigadors/as nacionals i estrangers/as en el marc d'un itinerari postdoctoral d'accés al Sistema Espanyol de Ciència Tecnologia i Innovació, de manera que això permeta reconéixer la seua qualitat i independència investigadora i, complint amb el perfil europeu d'investigador establit (R3), l'obtenció de la certificació R3 com a investigador/a establit/a.

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert des del 20 de març fins al 13 d'abril de 2023.

La presentació efectiva de la sol·licitud podrà fer-se per mitjans electrònics, amb la signatura electrònica de la persona interessada i a través del registre electrònic, disponible en la seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación

Pot trobar més informació sobre aquesta convocatòria en els següents enllaços:

Enllaç a la convocatòria

Enllaç a la fitxa de la convocatòria

 

Date From 21 march 2023 to 13 april 2023. 24h. Every day.

 

Place Agència Estatal d'Investigació

 
Organized by

Ministerio de Ciencia e Innovación.

 

Contact servei.investigacio@uv.es