University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Degree Final Project

Normativa i documentació del dipòsit del TFG: Protocol d'actuació administrativa 

CURS ACADÈMIC: 2021/2022

DOCUMENTOS VINCULADOS: Declaración Jurada  Visto bueno tutor/a 

Instruccions per a l'elaboració, presentació i avaluació del TFG

Normativa general: Reglament de Treball Fi de Grau