University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Quaderns de Filologia és la publicació regular de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

La revista es va crear el 1980 amb el nom de Cuadernos de Filología. A partir del 1995 encetà una segona fase amb el nom de Quaderns de Filologia. Compta amb dues sèries de publicació anual: Estudis Lingüístics (1995- ) i Estudis Literaris (1995- ), i una tercera sèrie, Estudis de Comunicació (2002-2008), en aquest cas amb una freqüència biennal i no activa en l'actualitat.

La revista té un equip de direcció format pel Director o Directora, càrrec que assumeix el Vicedeganat de Cultura de la Facultat, i un Secretari o Secretària, càrrec de confiança del director, a més d'un Comité Científic independent format per membres de reconeguda solvència, sense vinculació institucional amb la revista. A més a més, cadascuna de las sèries compta amb un Consell de Redacció format por vocals de tots els departaments de la Facultat.

Cada número de cadascuna de les sèries de Quaderns de Filologia té un caràcter monogràfic i l'edició és a càrrec de professors de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació especialistes en la matèria i responsables dels articles. Els volums són proposats pels professors i aprovats pel Consell de Redacció de cada sèrie de la revista, i des de l'any 2004 compleixen els criteris sobre la qualitat científica de las revistes (d'acord amb els criteris de l'ANECA), amb un percentatge d'articles d'investigació superior al 75% que comuniquen resultats d'investigació originals, i amb més del 75% dels autors externs al comité editorial i aliens a l'organització de la revista.

Des del número IX (2004) les publicacions estan sotmeses a un procés de doble avaluació, interna i externa, en tots dos casos anònima, per tal d'adequar la revista a la normativa de qualitat exigida per a les publicacions científiques. Es publiquen 350 exemplars de cadascuna de les sèries, els quals es distribueixen mitjançant intercanvi amb universitats i biblioteques nacionals i internacionals. La resta d'exemplars són distribuïts i venuts pel Servei de Publicacions de la Universitat de València (SPV).

Quaderns de Filologia. ANEJOS

Quaderns de Filologia compta amb una col·lecció d'estudis titulada ANEJOS DE QUADERNS DE FILOLOGIA, en la qual han estat publicats fins ara 76 estudis. Els treballs són sotmesos a una triple avaluació anònima, interna i externa, prèvia a la publicació. Igualment, i de manera extraordinària, s'han editat volums d'HOMENATGE a proposta dels diferents Departaments i aprovats per la Junta de Facultat.

Quaderns de Filologia. Crèdits

Directora: Begonya Pozo Sánchez
Secretari de Redacció: Sergio Maruenda Bataller
Secretaria d’Edició: Vicedeganat de Cultura de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

 

Consell de Redacció:

 

Sèrie: Estudis Lingüístics

Mikel Labiano (Dept. Filologia Clàssica, UVEG)

Julia Sanmartín (Dept. Filologia Espanyola, UVEG)

Cesáreo Calvo (Dept. Filologia Francesa i Italiana, UVEG)

Begoña Clavel (Dept. Filologia Anglesa i Alemanya, UVEG)

Emilia Casanova (Dept. Filologia Catalana, UVEG)

Monserrat Veyrat (Dept. Tª dels Llenguatges i CC, UVEG)

Guillermo Montes Cala (Dept. Filología Griega, Universidad de Cádiz)

Humberto López Morales (RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española)

Lorenzo Renzi (Dept. di Studi Linguistici e Letterari, Università degli Studi di Padova)

Michael McCarthy (School of English, University of Nottingham)

Jordi Ginebra (Dept. Filologia Catalana, Universitat Rovira i Virgili)

José del Valle (Graduate Center, City University of New York (CUNY))

 

Sèrie: Estudis Literaris

Jordi Sanchis (Dept. Filologia Clàssica, UVEG)

Consuelo Candel (Dept. Filologia Espanyola, UVEG)

Adela Cortijo (Dept. Filologia Francesa i Italiana, UVEG)

Berta Raposo (Dept. Filologia Anglesa i Alemanya, UVEG)

Vicent Simbor (Dept. Filologia Catalana, UVEG)

Manuel Asensi (Dept. Tª dels Llenguatges i CC, UVEG)

Guillermo Montes Cala (Dept. Filología Griega, Universidad de Cádiz)

José Jurado Morales (Dept. Filología Española, Universidad de Cádiz)

Brigitte Díaz (MRSH, Université de Caen Basse-Normandie)

Elena Ortells (Dept. Estudis Anglesos, Universitat Jaume I de Castelló)

Magí Sunyer (Dept. Fil. Catalana, Universitat Rovira i Virgili)

Franca Sinopoli (Università degli Studi di Roma La Sapienza)

 

Comité Científic:
Jean-Claude Ascombre, Manuel Carrera Díaz, Nelson Cartagena, Germà Colón, Emilio Crespo, Perfecto E. Cuadrado, Luis Fernando Lara, Jacek Física, Humberto López Morales, Elena Rojas, Eustaquio Sánchez Salor, Barbara Wotjak.
Túa Blesa, Ann L. Mackenzie, Alan Yates, Ingeborg Boltz, Marias Siguan Böhmer, Pierre Brunel, Andrea Battistini, Jaume Pòrtulas, Gregorio Hinojo Andrés, Ángel Marcos de Dios, Santos Zunzunegui, Miquel de Moragas Spà, Juan Lorenzo, Hernán Urrutia Cárdenas, Joan Manuel Tresserras, Teun A. van Dijk, Anne-Marie Loffler-Laurian.

 

Directors Honorífics:
Ángel López i Joan Oleza

 

Edita:

Universitat de València.
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Vicedeganat de Cultura
Blasco Ibáñez, 32. Valencia 46010-E
Tfns. (+34) 963864251 /52
Fax (+34) 9638 64779
quadernsdefilologia@uv.es

 

Maquetació: Communico. www.grupocommunico.com
Imprimeix: Arts Gràfiques Soler, S. L. www.graficas-soler.com
Difusió i venda: SPV (Servei de Publicacions de la Universitat) puv.uv.es