University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Té per finalitat contribuir a l'ampliació i al foment dels convenis de cooperació que impliquen la mobilitat acadèmica dels membres del col.lectiu d'estudiants de la Facultat; a més a més de la supervisió i la col.laboració en els ensenyaments que es cursen a les diverses institucions amb qué la nostra Universitat manté relacions de cooperació acadèmica.

Composició