University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Estudiants en una biblioteca
Ajudes DRAC Formació Avançada 2023: primer termini obert

Del 28 de març al 15 de maig de 2023 està obert el primer termini de sol·licitud de les ajudes DRAC Formació Avançada, dirigides a l’estudiantat de màster oficial o de doctorat de la Universitat de València que participe en activitats organitzades per les universitats que integren la Xarxa Vives, com ara cursos, seminaris o estades de recerca. 

Els imports concedits en les ajudes DRAC Formació Avançada serveixen per a cobrir part de les despeses de matrícula, desplaçament i allotjament derivades de l’activitat en què participe l’estudiantat. Cal recordar que la convocatòria d’aquestes ajudes té tres resolucions amb diferents períodes de presentació de sol·licituds.

Les ajudes DRAC Formació Avançada de la Universitat de València, que gestiona el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), formen part del programa DRAC i pretenen fomentar la mobilitat acadèmica del col·lectiu d’estudiants entre les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats. 

 

Date From 29 march 2023 to 15 may 2023. 24h. Every day.

 

Place Universitat de València

 
Organized by

Servei d'Informació i Dinamització.

https://www.uv.es/sedi

 

Contact ajudesdrac@uv.es

 
More information