Activa Cultura: Bitácoras Textiles

  • Servei de Cultura Universitària
  • 22 de juliol de 2022
 

El projecte es caracteritza per ser una obra performativa, dinàmica i col·laborativa, en la qual es va desenvolupar el procés de confecció de les bitàcoles tèxtils durant cinc dies, sent aquesta instància creativa el procés i l'obra al mateix temps, donant-se importància a la trobada entre les persones participants que al seu torn es converteixen en part integrant de l'obra. Aquesta manera d'accionar enalteix al procés mateix més que a l'obra resultant d'aquest, situant així l'art com a vida quotidiana, sustentant un fort sentit de totalitat que no separa l'ofici de l'exhibició, ni la creació de l'artesà/a-artista de la vida mateixa.

Per a la realització de les bitàcoles tèxtils es va requerir la col·laboració de 5 artistes, els qui van facilitar els processos d'introspecció, instant que els i les participants reflexionaren sobre les seues experiències individuals vinculades al seu entorn des de l'inici de la pandèmia, a més de facilitar l'aprenentatge de l'ofici tèxtil necessari per a la confecció material de la bitàcola, i de participar en el registre, edició i difusió de material fotogràfic, audiovisual i sonor mitjançant xarxes socials.

Amb aquest objectiu es van proposar 4 eixos a reflexionar en cada sessió: afectes, territori i futur, activats mitjançant instàncies motivadores, com a preguntes catalitzadores de memòria personal, la lectura de textos evocadors, o l'exhibició de treballs manuals que hagen sigut creats prèviament com a reflex de moments històrics crítics similars, amb la finalitat d'evidenciar la funció terapèutica de l'art, al mateix temps que es va promoure la construcció d'una identitat situada i dialògica amb el seu context i teixit social.

La confecció de la bitàcola tèxtil es va realitzar a partir de la pràctica de tècniques com ara el brodat i la costura, les quals posen en valor el coneixement de sabers populars i de transmissió oral, revaloritzant i redimensionant el valor del temps, alhora que es rescaten valors com la paciència, la voluntat i la constància.

A través d'aquest projecte es reforça a més la missió de la Universitat de ser un espai segur per a la reflexió i canalització de les emocions, així com un lloc de trobada en el qual propiciar el pensament crític i el desenvolupament personal

Arxivat en: Cultura