1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43573 Càlcul i estadística 3 Obligatori Veure fitxa
43574 Ciències bàsiques 3 Obligatori Veure fitxa
43581 Ergonomia 4,5 Obligatori Veure fitxa
43577 Gestió de la prevenció 6 Obligatori Veure fitxa
43580 Higiene industrial 9 Obligatori Veure fitxa
43576 Marc normatiu 6 Obligatori Veure fitxa
43578 Medicina del treball 6 Obligatori Veure fitxa
43591 Altres actuacions 3 Obligatori Veure fitxa
43582 Psicosociologia aplicada 4,5 Obligatori Veure fitxa
43575 Salut i prevenció 3 Obligatori Veure fitxa
43579 Seguretat del treball 9 Obligatori Veure fitxa
43590 Tècniques afins 3 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 40 | Obligatori: 30, Optatiu: 10.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43588 Metodologia i tècniques d'investigació 3 Obligatori Veure fitxa
43587 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
43589 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 10 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43585 Especialitat en ergonomia i psicologia aplicada 10 Optatiu Veure fitxa
43584 Especialitat en higiene industrial 10 Optatiu Veure fitxa
43583 Especialitat en seguretat en el treball 10 Optatiu Veure fitxa