El màster en Enginyeria Ambiental està dirigit preferentment a les titulacions següents: Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, en Enginyeria Forestal i del Medi Natural, en Enginyeria Civil, en Enginyeria d’Obres Públiques, en Enginyeria Química, y en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

Grau en Ciències Ambientals, Química i Biotecnologia.


També estan entre els perfils recomanats les titulacions que s’exposen a continuació: Llicenciat/ada en Ciències Ambientals i en Química, Enginyer/a tècnica Industrial, en Obres Públiques, en Agrícoles i Forestal i de Mines, Enginyer/a Química, en Camins, Canals i Ports, Industrial, Agrònom/a, de Forestals  i de Mines.