1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43812 Anàlisi i aplicació de la legislació ambiental 3 Obligatori Veure fitxa
43810 Control de la contaminació atmosfèrica 6 Obligatori Veure fitxa
44718 Avaluació de la qualitat ambiental 4,5 Obligatori Veure fitxa
43811 Gestió de sòls i sediments contaminats 6 Obligatori Veure fitxa
43809 Gestió i tractament de residus 6 Obligatori Veure fitxa
45003 Eines d'avaluació i gestió ambiental 4,5 Obligatori Veure fitxa
45002 Modelatge avançat de tractaments d'aigües 7,5 Obligatori Veure fitxa
45004 Monitoratge i processament de dades ambientals 4,5 Obligatori Veure fitxa
43806 Transport de contaminants en el medi natural 9 Obligatori Veure fitxa
43807 Tractament d'aigües 9 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 12, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
45009 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43824 Actuacions mediambientals costaneres 3 Optatiu Veure fitxa
43818 Contaminació física: soroll i radiacions 3 Optatiu Veure fitxa
45005 Control de processos en instal·lacions ambientals 3 Optatiu Veure fitxa
43815 Control microbiològic de processos de depuració 3 Optatiu Veure fitxa
43816 Gestió d'estacions depuradores d'aigües residuals 3 Optatiu Veure fitxa
45006 Gestió de la qualitat de les aigües superficials sobre la base de models 3 Optatiu Veure fitxa
43819 Gestió energètica 3 Optatiu Veure fitxa
43825 Enginyeria ambiental de les obres lineals 3 Optatiu Veure fitxa
45008 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
43820 Prevenció de la contaminació industrial 3 Optatiu Veure fitxa
43817 Simulació i disseny avançat d'estacions depuradores d'aigües residuals 3 Optatiu Veure fitxa
45007 Tecnologies de la informació geogràfica per a estudis ambientals 3 Optatiu Veure fitxa