Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nutrició Personalitzada i Comunitària Logo del portal

  •  Ser capaços d'obtenir i de seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de problemes, elaboració d'estratègies i assessorament.
  • Contemplar en conjunt i tenir en compte els diferents aspectes i les implicacions en els diferents aspectes de les decisions i opcions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
  • Planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten en tant que siga possible els imprevistos, es prevegen i minimitzen els eventuals problemes i s'anticipen les seues solucions.
  • Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats, utilitzant un llenguatge no sexista.