University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law, Business and Justice Logo del portal

Alumne colombià defensa el seu TFM sobre la Justícia i Govern Electrònic a Colòmbia

Carlos Eduardo Castiblanco

La present investigació té com a eix fonamental la implementació que ha tingut la intel·ligència artificial, en la justícia i entitats públiques de Colòmbia, amb la finalitat d'identificar els avanços que s'han generat i que va impulsar el Coronavirus (d'ara en avant COVID–19), ja que si bé és cert que el tema de la intel·ligència artificial, és un assumpte que s'ha desenvolupat en la seua teoria de forma àmplia i d'igual manera mitjançant aplicatius que faciliten cada vegada més la vida, també es fa necessari manifestar que existeixen unes certes bretxes governamentals, socials, i econòmiques, les quals, no han permés que la intel·ligència artificial emergisca de manera fàcil, com ho denota la teoria, i més en escenaris del públic, els quals de per si mateix, estan subjectes a decisions polític administratives manipulades, les quals si no tenen pressió social, molt probablement es quedarien estancades durant un temps prudencial.

13 september 2022

Títol: Govern i justícia electrònica a Colòmbia (impuls del COVID-19) celeritat de la justícia electrònica

Autor: Carlos Eduardo Castiblanco

Atesos els antecedents descrits i assenyalats dins del TFM, els quals posen de manifest la irrupció de la tecnologia, de la mà de la internet, i la digitalització constant de la societat global, de la qual cosa, en una primera impressió es podria dir que és fruit de l'evolució de la globalització, que per a la present investigació com a cas aplicat, va aconseguir igualment a Colòmbia, i es va nuar a una situació impensable i inaudita pandèmia sanitària, coneguda com a COVID-19, que va paralitzar el món i, va trobaŕ tan sols en la tecnologia, la via per a la reactivació de la vida i també del govern i la justícia, generant així́ la qüestió de saber si El COVID-19 ha sigut en realitat un impuls per a la Justícia i Govern Electrònic a Colòmbia?, al costat d'altres qüestionaments que es plantegen en el món jurídic i del govern, més concretament en la justícia i l'atenció i prestació de serveis públics que té el Govern pel seu rol dins de la societat, ja que són els assumptes que es tractaran en el desenvolupament d'aquest treball.

L'objectiu general en el treball de recerca, va estar basat a identificar els avanços que s'han generat i que va impulsar el COVID–19, respecte a la Justícia Electrònica i el Govern Electrònic a Colòmbia.

El treball consta de quatre blocs bastant, els quals estan dividits de tal forma en què en el primer es poden entendre les generalitats de la globalització i la tecnologia; en el segon, s'estableix la justícia electrònica, el qual contempla els seus antecedents i eines; en el tercer, es desenvolupa amb base en el govern electrònic, estudiant els seus acostaments, i la nova racionalitat en les practiques del govern; i un quart bloc sobre la interacció entre la justícia i govern electrònic, el qual dona una noció de les estadístiques digitals sobre la situació de Colòmbia, i les seues bretxes.

De manera general s'aconsegueix concloure d'aquesta investigació que, la justícia i govern electrònic cada dia aconsegueix tindre millors avanços i es preveu un futur amb la implementació de les TIC de manera integral en el sector públic, amb la fi essencial de ser eficaç i eficient.

Tags