Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Desenvolupament de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa de rendiment

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats en la titulació i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2016-201784.15%
Taxa d'èxit

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats en la titulació i el nombre de crèdits presentats a avaluació.
- 2016-201799.72%
Taxa de presentats i presentades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits presentats a avaluació i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2016-201784.38%
Taxa d'eficiència dels graduats i les graduades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre total de crèdits en què caldria haver-se matriculat els estudiants i les estudiantes graduats i graduades d'una cohort de graduació G per a superar un títol i el total de crèdits en què efectivament s'han matriculat els estudiants i les estudiantes graduats i graduades d'eixa cohort.
- 2016-2017100%
Taxa de rendiment dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2016-201784.15%
Taxa d'èxit dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre de crèdits presentats a avaluació.
- 2016-201799.72%
Taxa de presentats per als estudiants i les estudiants de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el número crèdits presentats a avaluació pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2016-201784.38%

Organització de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Forma d'accés a la titulació (per vies d'accés)

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que accedixen a la titulació per les disverses vies d'accés i el nombre total d'estudiants matriculats i estudiantes matriculades en els estudis.
Titulats2016-20173.85%
Altres2016-201796.15%
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa de PDI funcionari/a

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI en plaça de funcionari en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2016-201780%
Taxa de PDI doctor/a

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI Doctorat o Doctorada en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2016-2017100%
Taxa de PDI a temps complet

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI a temps complet en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2016-2017100%
Taxa de PDI per cossos docents

Per al curs acadèmic X, relació percentual de cadascun dels cossos docents en relació amb la totalitat de professorat de la titulació. Aquest indicador ens aporta informació sobre l'estructura del personal acadèmic del programa formatiu.
Catedràtic d'universitat2016-201753.33%
Titular d'universitat2016-201726.67%
Ajudant doctor2016-201713.33%
Contractat doctor2016-20176.67%
Crèdits impartits per cossos docents

Per al curs acadèmic X, relació percentual dels crèdits impartits per cadascun dels cossos docents en relació amb la totalitat de crèdits impartits en la titulació.
Catedràtic d'universitat2016-201754.7%
Titular d'universitat2016-201727.22%
Ajudant doctor2016-201715.07%
Contractat doctor2016-20173.01%

Cursos anteriors:

Desenvolupament de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa de rendiment

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats en la titulació i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2011-201276%
2012-201378.05%
2013-201478.77%
2014-201580.76%
2015-201686.11%
2016-201750%
Taxa d'èxit

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats en la titulació i el nombre de crèdits presentats a avaluació.
- 2011-2012100%
2012-201394.12%
2013-201495.36%
2014-2015100%
2015-2016100%
2016-2017100%
Taxa de presentats i presentades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits presentats a avaluació i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2011-201276%
2012-201382.93%
2013-201482.61%
2014-201580.76%
2015-201686.11%
2016-201750%
Taxa d'abandonament dels estudiants i les estudiantes de primer curs

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre els estudiants i les estudiantes d'una cohort d'entrada C matriculats en el títol, en el curs adadèmic X , que no s'han matriculat en aquest títol en els cursos X+1 i X+2, i el nombre total d'estudiants de la cohort d'entrada C que van accedir al títol en el curs acadèmic X.
- 2011-201223.81%
2012-201328.57%
2013-201423.81%
2014-201523.08%
2015-20165.56%
Taxa d'eficiència dels graduats i les graduades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre total de crèdits en què caldria haver-se matriculat els estudiants i les estudiantes graduats i graduades d'una cohort de graduació G per a superar un títol i el total de crèdits en què efectivament s'han matriculat els estudiants i les estudiantes graduats i graduades d'eixa cohort.
- 2011-2012100%
2012-2013100%
2013-201498.46%
2014-201593.84%
2015-201694.34%
2016-201781.87%
Taxa de graduació

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre els estudiants i les estudiantes d'una cohort d'entrada C que superen, en el temps previst més un any, els crèdits d'un títol i el total dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés de la mateixa cohort.
- 2011-201261.9%
2012-201346.67%
2013-201466.67%
2014-201557.69%
2015-201644.44%
Taxa de rendiment dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2011-201276%
2012-201379.37%
2013-201484.62%
2014-201582.89%
2015-201688.5%
Taxa d'èxit dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre de crèdits presentats a avaluació.
- 2011-2012100%
2012-201393.75%
2013-201494.83%
2014-2015100%
2015-2016100%
Taxa de presentats per als estudiants i les estudiants de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el número crèdits presentats a avaluació pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2011-201276%
2012-201384.66%
2013-201489.23%
2014-201582.89%
2015-201688.5%

Organització de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Forma d'accés a la titulació (per vies d'accés)

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que accedixen a la titulació per les disverses vies d'accés i el nombre total d'estudiants matriculats i estudiantes matriculades en els estudis.
Titulats2011-201266.67%
2012-201333.33%
2013-201433.33%
2014-201523.08%
2015-20168.33%
Altres2011-201233.33%
2012-201366.67%
2013-201466.67%
2014-201576.92%
2015-201691.67%
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa de PDI funcionari/a

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI en plaça de funcionari en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2013-2014100%
2014-201593.33%
2015-201682.35%
2016-2017100%
Taxa de PDI doctor/a

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI Doctorat o Doctorada en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2013-2014100%
2014-201593.33%
2015-2016100%
2016-2017100%
Taxa de PDI a temps complet

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI a temps complet en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2013-2014100%
2014-201586.67%
2015-2016100%
2016-2017100%
Taxa de PDI per cossos docents

Per al curs acadèmic X, relació percentual de cadascun dels cossos docents en relació amb la totalitat de professorat de la titulació. Aquest indicador ens aporta informació sobre l'estructura del personal acadèmic del programa formatiu.
Catedràtic d'universitat2013-201446.67%
2014-201546.67%
2015-201641.18%
2016-201733.33%
Titular d'universitat2013-201453.33%
2014-201546.67%
2015-201641.18%
2016-201766.67%
Ajudant doctor2015-201611.76%
Contractat doctor2015-20165.88%
Altres cos escala2014-20156.67%
Crèdits impartits per cossos docents

Per al curs acadèmic X, relació percentual dels crèdits impartits per cadascun dels cossos docents en relació amb la totalitat de crèdits impartits en la titulació.
Catedràtic d'universitat2013-201454.31%
2014-201559.22%
2015-201642.75%
Titular d'universitat2013-201445.69%
2014-201539.16%
2015-201634.88%
Ajudant doctor2015-201619.71%
Contractat doctor2015-20162.67%
Altres cos escala2014-20151.62%