Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Existeixen alumnes que desitgen compaginar la seua inquietud intel·lectual i la voluntat d'ampliar i aprofundir els seus estudis amb el necessari acompliment de la seua activitat professional. Per a ells el Màster ofereix la possibilitat de ser cursat en dos cursos acadèmics diferents. Aquesta opció no incideix per res en el preu final del Màster, atès que en tractar-se d'estudis oficials l'alumne paga per crèdit matriculat.

En esta segona opció, el Màster es cursa en dos cursos acadèmics diferents: entre Setembre '19 i Setembre '21. El primer any, l'alumne es matricula en almenys 27 dels 60 crèdits del màster (açò és, Mòduls I i II, Mòduls I i III o Mòduls II i III) i l'any següent en els Mòduls restants. Si l'alumne opta per fer ús de l'opció més popular i matricular-se en els mòduls I i II durant el curs 2019-2020, en este primer any només hauria d'estar físicament a València durant el mes de gener de 2020 per a la impartició del module II, atés que el Mòdul I compta, recordem, amb format on- line.

En el segon any (curs acadèmic 2020-2021), l'alumne es matricularà de la resta de crèdits. Açò significa que en l'opció habitual de matricular-se en el primer any en els Mòduls I i II, l'alumne haurà de matricular-se en aquest segon any dels Mòduls III, IV i V (33 crèdits), la qual cosa exigirà la seua presència física a València entre els mesos de febrer i març de 2021, per a la impartició del Mòdul III. Els mòduls IV i V vénen tutoritzats de forma directa i personalitzada, i es refereixen a l'elaboració del TFM per part de l'alumne.