Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Estudiant xilé defensa el seu TFM els problemes que troben les empreses a Xile per al seu desenvolupament

Alexander Nicolás Aracena Aguilera

Les polítiques mundials per a impulsar el desenvolupament de les Empreses de Menor Grandària (micro, petites i mitjanes empreses) s'han enfocat en aspectes econòmics o merament pràctics – principalment– de facilitació de la formalització i constitució d'empreses i societats; sense deixar espai a la reflexió o discussió jurídica sobre les formes d'organització empresarial i els seus problemes per al desenvolupament d'aquestes formes d'emprenedoria.

L'estat de Xile no ha sigut alié a aquestes polítiques pròpies de la globalització, i les modificacions que ha introduït en matèria d'Empreses de Menor Grandària han respost a factors tecnicoeconòmics més no jurídics; deixant en l'oblit aquelles grans reformes que clama la huitcentista regulació societària.

22 de de setembre de 2022

Títol: Micro, petites i mitjanes empreses. Solucions des del dret a les noves formes d'organització empresarial a Xile

Autor: Alexander Nicolás Aracena Aguilera

El treball té per objectiu estudiar el desenvolupament de les noves formes d'emprenedoria, particularment les Empreses de Menor Grandària (micro, petites i mitjanes empreses), i els problemes que elles han de sortejar en el desenvolupament de la seua activitat econòmica, a fi d'intentar aportar solucions des de la norma jurídica a ells.

L'anàlisi del treball, està centrat en el Dret Mercantil, específicament en el relacionat amb la regulació de les formes d'organització empresarial que poden adoptar les Empreses de Menor Grandària, i que els serviran com a vehicle jurídic per al desenvolupament del seu negoci.

Amb aqueix objectiu, el treball s'estructura en tres capítols. En el primer capítol, es pretén aclarir la relació entre Dret i empresa, i s'aborden alguns conceptes fonamentals del Dret Mercantil i societari, com a empresa, Empreses de Menor Grandària, START-UP, societat, persona, etc.

En el segon capítol del treball, i havent adoptat algunes definicions bàsiques per al desenvolupament d'aquest, s'aborden les formes d'organització empresarial que estableix la legislació xilena per a les Empreses de Menor Grandària de manera comparativa, això és, destacant els seus atributs principals, els seus avantatges i/o desavantatges com a forma d'organització empresarial.

A fi de determinar quines són les formes d'organització empresarial que utilitzen les empreses de menor grandària s'utilitzen les diferents estadístiques del Ministeri d'Hisenda i dels instruments que s'assenyalen en el respectiu capítol.

A més, en el segon capítol es fa una breu revisió i comparació de figures jurídiques per a Empreses de Menor Grandària que han establit altres ordenaments jurídics diferents del xilé, com ho són l'espanyol, colombià i argentí. Aquesta mirada de dret comparat permet analitzar problemes i possibles solucions comunes que han enfrontat i intentat resoldre altres legislacions que comparteixen similituds amb la xilena.

En el tercer i últim capítol, i després d'haver fet les anàlisis i comparacions anteriors, es formulen els principals problemes que es van aconseguir identificar al llarg del treball, intentant explicar les seues causes, conseqüències i també entregar possibles solucions a ells.

Destaquen en aquest últim capítol les incongruències derivades de definicions i conceptes que lliurament o no la legislació nacional, el no ús d'alguna forma d'organització empresarial per part de les Empreses de Menor Grandària per a desenvolupar la seua activitat econòmica, i la inexistència d'una estructura jurídica empresarial feta per a les Empreses de Menor Grandària.

Finalment, el treball pretén servir de punt de partida i com a proposta per a la reflexió i l'anàlisi de problemes que han sigut deixats en l'oblit pel legislador societari xilé, i apunta a la necessària reforma legislativa d'aquestes matèries per a impulsar el desenvolupament, continuïtat i millors oportunitats de negoci per a les Empreses de Menor Grandària.

Etiquetes