Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Estudiant peruana defensa la seua TFM sobre la constitucionalitat de cartilla de vacunació al Perú

María Cristina Chiabra Valera

El tema que es desenvolupa és de total actualitat i presenta un repte conceptual i interpretatiu.

16 de de setembre de 2022

Títol: La Constitucionalitat de la Cartilla de Vacunació com a accés al dret al treball al Perú

Autora: María Cristina Chiabra Valera

Ex facto oritur ius ensenya la màxima romana com a principi general d'interpretació on el dret naix dels fets. Els fets precedeixen a la norma jurídica.

Els fets de la realitat, de la vida, de la societat aniran sempre abans que la regla jurídica creada per l'Estat, a fi de regular-los.

El tema de l'obligatorietat de la Cartilla de Vacunació com a element indispensable per a accedir a un treball presencial, per a reprendre la nova normalitat afectada per una pandèmia que va paralitzar al món, confronta la possible col·lisió de tres drets fonamentals: el dret a la salut pública i laboral, com ara l'OMS cataloga, protegint així un dret col·lectiu, el dret a l'accés al treball, com un dret que no sols ha de ser pres com a realització personal, sinó que es busque un ambient laboral sa i digne i el dret a la llibertat personal en tant dret individual-del ciutadà.

El present Treball Final de Màster té com a objectiu establir l'aplicació del Test de Ponderació o, com en el dret anglosaxó el denomina, el principi de preferred position com a instrument d'interpretació constitucional davant un conflicte de dos o més drets fonamentals i així, determinar si és constitucional l'exigència d'una Cartilla de Vacunació per a accedir al dret al treball, considerat també un dret fonamental.

El Tribunal Constitucional Peruà, seguint la jurisprudència de la Cort Inter-americana de DDHH, inspirada en la del Tribunal Europeu de DDHH, ha establit amb claredat que cap dret fonamental és absolut i que pot patir restriccions o regulacions, sempre que siguen raonables o legítimes.

Davant l'emergència sanitària que es va viure no sols al Perú, sinó en el món sencer producte la pandèmia per la COVID-19, es va poder evidenciar, en els fets, les restriccions de diferents drets fonamentals. En establir per doctrina constitucional que, cap dret fonamental és absolut, la qual cosa s'ha de determinar essencialment és la seua legitimitat constitucional en cas de controvèrsia.

Davant un conflicte d'aplicació de drets fonamentals, la doctrina constitucional estableix el Test de Ponderació o la preferred position com a apropiat instrument d'interpretació que ajuda a sospesar -a través d'un mètode raonable i proporcional- una fi constitucionalment lícita, per a definir quin dret prevaldrà sobre l'altre en un cas específic.

En aquests anys de pandèmia que va paralitzar no sols al Perú sinó a tothom, col·lapsant els serveis de salut públics i privats, l'arribada de les vacunes va generar dues ponderacions de drets:

  1. La mateixa societat que va optar retornar a la seua “normalitat” a fi d'exercir no sols el seu dret al lliure trànsit, salut i treball anteposant un dret individual, com la llibertat personal, per la qual cosa en el cas peruà, es va generar una vacunació voluntària, a diferència de països europeus que mitjançant normativa expressa i sota sanció exigien la immunització forçosa.
  2. L'Estat peruà que, mitjançant normatives d'emergència i sanitària, va ponderar el dret a la salut de la societat establint per a l'accés a un lloc públic, privat i reiniciar la presencialitat laboral, presentar la Cartilla de Vacunació completa. Davant la decisió de no vacunar-se, el treballador mantenia la seua relació laboral mitjançant el treball remot o en cas aquest no era compatible per les seues funcions, l'ocupador podia optar per la suspensió perfecta o imperfecta de les seues funcions.

Si bé es pondera el dret a la salut pública i laboral per a accedir al dret al treball, el dret a la llibertat personal es manté i respecta, i en el cas que un ciutadà l'exercisca decidint no vacunar-se, no l'eximeix de complir amb els requeriments laborals que l'Estat va establir en pro del benestar i la salut col·lectiva.

Amb el procés de vacunació a nivell mundial, s'ha pogut tornar en gran part a la nostra anterior normalitat, amb unes certes restriccions, que s'aniran abandonant gradualment mentre existisca major percentatge de població que decidisca immunitzar-se, i que aquesta immunització siga certament eficaç, com fins hui s'ha evidenciat a nivell mundial.

Etiquetes