Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Estudiant colombiana defensa el seu TFM sobre prevenció de la rentada d'actius i el finançament del terrorisme en transaccions amb actius virtuals

Celmi Johanna Guerra Bastidas

Durant molts anys, els delictes de rentada d'actius i finançament del terrorisme han sigut objecte d'anàlisi i actualització considerant la creació permanent de diversos esquemes per a legalitzar els diners obtinguts de manera il·lícita o per a finançar grups il·legals amb diners d'origen lícit o il·lícit. L'anterior, amb la finalitat de reduir l'impacte en els diferents països des de la perspectiva econòmica, política i social. En el cas de l'impacte sobre les empreses, aquest és major, ja que elles generen ocupació i juguen un important paper l'evolució econòmica dels països, la qual cosa és un repte considerant les transaccions actuals amb actius digitals donades la tecnologia en la qual es fonamenten.

15 de de setembre de 2022

Títol: L'eficàcia dels mecanismes corporatius en la prevenció del risc de rentada d'actius i finançament del terrorisme per transaccions amb actius virtuals

Autora: Celmi Johanna Guerra Bastidas

La investigació analitza de manera comparativa l'estat de la prevenció dels delictes de rentada d'actius i el finançament del terrorisme en transaccions amb actius virtuals a Espanya, els Estats Units i Colòmbia, considerant la disrupció financera en les transaccions i l'ús de diversos desenvolupaments tecnològics en els quals es fonamenten els actius virtuals, entre ells el principal, el blockchain.

L'objectiu de la investigació és identificar les bretxes reguladores i proposar mecanismes corporatius que atenguen de manera efectiva la prevenció del risc de la rentada d'actius i el finançament del terrorisme en les empreses del sector real i emissores de valors, tot això sense afectar les operacions comercials d'aquestes.

El document s'estructura en cinc capítols. En el primer, s'analitza l'impacte de la rentada d'actius i el finançament del terrorisme en l'economia global on es presenta la situació actual dels delictes esmentats, del procés de deguda diligència i l'impacte empresarial amb un enfocament a Espanya, Colòmbia i els Estats Units.

En el segon capítol, s'analitzen detalladament els actius virtuals com a modalitat de risc de rentada d'actius i finançament del terrorisme que exposa a les empreses. Així, en el capítol s'inclouen les principals definicions associades als actius virtuals, les característiques i tipus d'actius virtuals. Amb aquestes consideracions, es presenten les tipologies més comunes d'ús d'actius virtuals per a llavar actius i finançar terrorisme, identificades pel Grup d'Acció Financera Internacional. Finalment, es presenta una anàlisi de casos de materialització dels delictes analitzats en transaccions amb actius virtuals.

En el tercer capítol, es presenta una anàlisi comparativa reguladora a Espanya, els Estats Units i Colòmbia, el qual comprén la regulació existent, projectes reguladors i l'efectivitat de la regulació considerant les avaluacions mútues realitzades pel Grup d'Acció Financera Internacional. Finalment, es presenta una anàlisi de les bretxes reguladores identificades, la qual cosa permetrà generar algunes recomanacions en un capítol posterior.

En el quart capítol, s'analitzen els mecanismes d'intel·ligència artificial seleccionats per la investigadora com els idonis per a la prevenció dels delictes de rentada d'actius i finançament del terrorisme en transaccions amb actius virtuals, a saber, regtech, legaltech i k-means, que permeten una adequada prevenció del risc.

Finalment, en el cinqué capítol, es proposen alguns mecanismes corporatius per a identificar, previndre, gestionar i/o mitigar del risc, considerant per a aquestes recomanacions que aquests riscos no es materialitzen usualment en la cadena de blocs sinó en l'ecosistema dels emissors de les transaccions, en els canvis dels actius i en les carteres d'actius virtuals. Per a aquests efectes, es van considerar les obligacions reguladores per sector econòmic i les derivades de la qualitat d'emissor de valors de les societats.

Amb els elements presentat es conclou que la investigació va considerar la identificació del problema, al seu estat actual i una sèrie de propostes per a les empreses que busca aportar en la millora de l'activitat de la prevenció del risc de rentada d'actius i el finançament del terrorisme atenent els reptes actuals derivats dels desenvolupaments tecnològics i els mecanismes per a executar transaccions financeres trasnacionals.

Etiquetes