Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Alumna colombiana presenta en el seu TFM els Programes de Desenvolupament amb Enfocament Territorial (PDET) per a la consolidació de la pau

Alejandra Naranjo Regino

L'Estat Colombià té com haver de promoure el dret d'accés progressiu a la propietat de la terra, especialment per als llauradors, les comunitats ètniques i les dones rurals en els termes de l'article 64 de la Constitució Política de 1991, per a això és fonamental que siguen superades les lluites històriques, polítiques, agràries, socials, culturals i ambientals que han sorgit entorn de la tinença de la terra i propiciat amb això l'aparició d'un conflicte armat que s'ha prolongat per més de 70 anys, situació que podria canviar amb la implementació de l'Acord Final per a la Terminació del Conflicte i la Construcció d'una Pau Estable i Duradora signat l'any 2016 entre el Govern Nacional i les extintes Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia-Exèrcit del Poble (FARC-EP), que constitueix una de les majors apostes per a aconseguir posar fi a dècades de violència armada i donar solució a les qüestions relatives a la propietat de la terra present al país.

26 de de setembre de 2022

Títol: Els Programes de Desenvolupament amb Enfocament Territorial (PDET) com a eina de construcció de pau a Colòmbia: Anàlisi case municipi de Tierralta- Córdoba.

Autora: Alejandra Naranjo Regino

Per això, s'ha disposat aplicar en forma gradual la Reforma Rural Integral (RRI) de què tracta el punt 1 d'aquest acord i que comprén una sèrie d'accions centrades en resoldre els problemes estructurals sorgits entorn de l'ús, tinença i propietat de la terra a Colòmbia, l'objectiu de la qual és que la població rural puga emprendre activitats agrícoles que generen valor econòmic i desenvolupament social, la qual cosa requereix de l'aplicació de polítiques agràries eficients per part de l'Estat que incidisquen en el tancament de bretxes entre l'urbà i rural i contribuïsquen a l'assoliment d'un nivell idoni de benestar.

En aquests termes, el desenvolupament del treball de recerca se centra en l'estudi dels Programes de Desenvolupament amb Enfocament Territorial (PDET) com a instrument de planificació i gestió ideat per a transformar les condicions socioeconòmiques de les poblacions rurals més afectades per la violència, les economies il·lícites, la pobresa i la feblesa institucional en facilitar l'aplicació d'una reforma estructural del camp colombià amb la implementació de plans, programes, polítiques i projectes que milloren la qualitat de vida en aquests territoris, enfortint d'aquesta manera, els processos de construcció de pau en garantir la justícia social com a base de reconciliació nacional.

El treball es divideix en tres capítols, en el primer s'exposen les bases històriques i soci-polítiques que han generat el conflicte sobre la propietat de la terra a Colòmbia i que sustenten als PDET com a instrument per a aconseguir la pau.

El segon capítol entra de ple en l'anàlisi dels PDET, exposant el seu marc regulador que té el seu origen en l'Acord Final de Pau (2016) i en el Decret llei 893 de 2017 que focalitza 16 subregions conformades per 170 municipis en 19 dels 32 departaments del territori nacional on habiten més de 6 milions de persones a les quals se'ls pretén transformar les seues condicions de vida. També s'exposen els instruments financers que s'empren per a fer efectiva la seua implementació i el relatiu a la participació de les comunitats com a element determinant per a aconseguir els objectius dels PDET, tenint en compte que aquests instruments constitueixen un exercici sense precedents a Colòmbia i aposta per a reforçar el vincle Estat-ciutadania.

El tercer capítol es dedica al PDET del municipi de Tierralta -Córdoba, que s'ha triat com a model real per a l'anàlisi del procés d'implementació dels PDET i encara que el procés es troba en els primers quatre anys de la seua implantació (2018-2022) d'un total de 10 anys, es poden evidenciar assoliments i dificultats equiparables als altres PDET del país.

Com a conclusions es tenen que els PDET constitueixen una eina tècnica, administrativa i financera que permet articular els procediments d'accés i formalització de terres i l'aplicació dels plans sectorials nacionals, així com l'articulació de la institucionalitat pública de l'ordre nacional, regional i municipal que al costat de les comunitats sumen esforços per reduir els factors d'exclusió social en els territoris PDET, sent necessari que l'Estat assumisca un compromís real per al seu finançament.

Etiquetes